"Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich na UŁ";"2019-10-09 13:00:00";"2019-10-10 18:00:00";"Będzie ona okazją do przedyskutowania w świetle Ustawy 2.0 licznych i ważnych problemów związanych z pracą naukową i dydaktyczną, kwestii finansowych i prawnych.W spotkaniu wezmą udział dziekani i prodziekani z wydziałów przyrodniczych z całej Polski. Prelegentami będą m.in.: prof. Błażej Skoczeń – przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki, prof. Grzegorz Węgrzyn – przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej, prof. Andrzej Jajszczyk – członek Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Agnieszka Stefaniak-Hrycko – wicedyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, a także przedstawiciele Krajowego i Regionalnego Punktu Kontaktowego – Horyzont 2020.Konferencja odbywa się cyklicznie dwa razy do roku. W czerwcu miała miejsce w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ był już jej organizatorem 6 lat temu, w dniach 24-25 października 2013 r."