"IIMUN POLSKA 2019";"2019-11-08 16:00:00";"2019-11-10 18:00:00";"8 listopada br. (piątek) o godzinie 16:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 8/12) odbędzie się uroczysta ceremonia otwarcia międzynarodowej konferencji edukacyjnej IIMUN (08-10.11.2019 r.)Brytyjska Międzynarodowa Szkoła Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z India’s International Movement to Unite Nations stwarza dla młodzieży w Polsce przełomową okazję do spotkania się i omówienia kluczowych kwestii, które kształtują nasz świat. IIMUN jest obecnie wiodącą na świecie organizacją Model United Nations (Model ONZ), organizującą coroczne konferencje na całym świecie. Model United Nations to akademicka symulacja Organizacji Narodów Zjednoczonych, której celem jest edukacja uczestników na temat bieżących spraw i kluczowych wydarzeń w stosunkach międzynarodowych. Uczestnicy badają dany kraj, pełnią role dyplomatów, analizują kwestie międzynarodowe, debatują i opracowują konstruktywne rozwiązania problemów na świecie.Uroczystość rozpocznie się oficjalnym powitaniem gości, przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Następnie rozpocznie się część artystyczna oraz wystąpienia zaproszonych prelegentów. Wśród nich będą między innymi Dariusz Zawistowski – Prezes Sądu Najwyższego, Sabina Klimek - ekspert ds. polsko-amerykańskich, wiceprezes Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej, Jacques Tourel – przewodniczący World Trade Center Warsaw, Zofia Zborowska – aktorka. Konferencja ma formę debaty prowadzonej w języku angielskim. Każdy z uczestników wybiera dwa, najbardziej interesujące dla siebie komitety. Następnie kontaktuje się drogą mailową z koordynatorem projektu na Polskę - Akhilesh Jayakrishnan (akhilesh.iimun@gmail.com). Otrzymuje wówczas dokładną instrukcję rejestracji i dalszych kroków. Po dokonaniu wpłaty rozpoczyna się online training, w którym uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę na temat wybranej dziedziny. W trakcie trwania debaty uczestnicy są obserwowani przez sędziów, którzy oceniają nie tylko merytoryczność wypowiedzi, ale także umiejętności leaderskie, sposób prezentowania, zdolność argumentacji swoich tez. Udział w konferencji IIMUN jest wyjątkową szansą na zdobycie doświadczenia w sztuce dyskusji. Podczas online sesji, które będą odbywać się przed konferencją można poszerzyć swoją wiedzę na temat stosunków międzynarodowych. Jest to również okazja, aby przedstawić swoje zdanie na temat kluczowych zagadnień, które wpływają na nasze życie.To także możliwość spotkania wyjątkowych gości, wysłuchania ich przemówień. Wśród nich będą między innymi Dariusz Zawistowski – Prezes Sądu Najwyższego, Sabina Klimek - ekspert ds. polsko-amerykańskich, wiceprezes Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej, Jacques Tourel – przewodniczący World Trade Center Warsaw, Zofia Zborowska – aktorka."