"„Czy starość ma przyszłość?” – wykład dziekański profesora Piotra Błędowskiego";"2019-12-03 13:00:00";"2019-12-03 17:00:00";"W imieniu dr hab. Rafała Matery, prof. UŁ, Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, serdecznie zapraszamy na wykład prof. dr hab. Piotra Błędowskiego, polskiego ekonomisty i gerontologa. Wykład pt. „Czy starość ma przyszłość?” odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 w auli C140 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (ul. POW 3/5, Łódź).Prof. Piotr Błędowski to długoletni przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, a obecnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTG (od 2017); członek zespołu ekspertów Rzecznika Praw Obywatelskich ds. osób starszych; członek Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (od 2012 r.); członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN (nieprzerwanie od 2008 r.).Zainteresowania badawcze Profesora obejmują takie zagadnienia jak: zabezpieczenie społeczne, gerontologia, lokalna polityka społeczna, polityka społeczna w UE. Jest on autorem licznych publikacji z zakresu polityki społecznej wobec ludzi starszych oraz ekonomicznych aspektów procesu starzenia się ludności.Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.Zachęcamy także do zapoznania się z publikacją Profesora, związaną z tematyką wykładu."