"Początek realizacji II edycji programu PROM na Uniwersytecie Łódzkim";"2019-11-12 03:00:00";"2019-12-14 23:59:00";" W tegorocznej edycji Uczestnicy Projektu zostali podzielni na 3 grupy:- Uczestnicy Studiów doktoranckich na UŁ- Słuchacze Szkół doktorskich- Przyjazdy doktorantów na UŁWażne daty:1) Uczestnicy Studiów doktoranckich:· Spotkanie informacyjne: 12 listopada br, o godz. 11:00 w budynku Rektoratu (sala Senatu);· Dyżur zespołu realizującego projekt: 15 listopada: godz. 10:00 – 16:00 w siedzibie Zespołu ds. Mobilności Młodych Naukowców (ul. Lumumby 1/3, obok Banku Pekao S.A.);· Elektroniczna rejestracja w programie: od 12 do 22 listopada br. (do 23:59 CET).2) Słuchacze Szkół doktorskich:· Spotkanie informacyjne: 19 listopada br, o godz. 11:00 w budynku Rektoratu (sala 222);· Dyżur zespołu realizującego projekt: 22 listopada, godz. 10:00 – 16:00 w siedzibie Zespołu ds. Mobilności Młodych Naukowców (ul. Lumumby 1/3, obok Banku Pekao S.A.);· Elektroniczna rejestracja w programie: od 19 listopada do 4 grudnia br. (do 23:59 CET).3) Przyjazdy doktorantów na UŁ:· Spotkanie informacyjne: 25 listopada br, o godz. 12:30 w budynku Rektoratu (sala 222);· Elektroniczna rejestracja w programie: od 25 listopada do 14 grudnia br. (do 23:59 CET).We wrześniu 2019 r. Uniwersytet Łódzki otrzymał 1.200.000 zł z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację II edycji Projektu PROM. Planowane działania mają stworzyć mechanizm wsparcia finansowego wymiany stypendialnej adresowany do doktorantów i kadry akademickiej. Uczestnicy Projektu (doktoranci UŁ) mają możliwość wzięcia udziału w krótkich wyjazdach (trwających od 5 do 14 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji, zaś docelowo przyczynią się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia oraz zwiększą mobilność kadr zarówno w zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.W tegorocznej edycji wyjeżdżającymi Uczestnikami Projektu będą wyłączenie doktoranci. W ramach programu PROM sfinansowane zostaną mobilności związane z udziałem w międzynarodowych konferencjach naukowych, stażach i wizytach studyjnych. Zasady udziału oraz rekrutacji można znaleźć na stronie: www.prom.uni.lodz.plNad realizacją projektu na Uniwersytecie Łódzkim czuwać będzie Zespół ds. Mobilności Młodych Naukowców UŁ w składzie:- dr hab. Tomasz Cieślak, prof. UŁ, prorektor ds. studenckich- mgr Anna Felisiak, dyrektor COSiD UŁ- mgr Piotr Kosmowski - dr Jędrzej Kotarski"