"XVII Dni Arabskie. Bliski Wschód w świecie: historia, polityka, kultura";"2020-05-13 08:00:00";"2020-05-14 18:00:00";"Obserwowane od wielu lat zmiany zachodzące w regionie Bliskiego Wschodu są przedmiotem naukowych dyskusji oraz publicystycznych rozważań, które zazwyczaj definiują Bliski Wschód jako najbardziej niestabilny politycznie, jak i społecznie obszar na świecie. Region, który jest kolebką wielkich cywilizacji, trzech religii monoteistycznych, charakteryzujący się mozaiką kulturową, nieustannie jest w ogniu komentarzy publicystycznych, które za sprawą utartych schematów i stereotypów, zniekształcają jego prawdziwy obraz. Edward Said już ponad 40 lat temu pisał, iż Orient postrzegany przez ludzi Zachodu jest pewną reprezentacją, która pozwala na czynienie osądów na temat Innego. Sądy te z kolei są zależne od tendencji oraz nastrojów panujących na arenie politycznej. Rozprawa Saida, która stała się manifestem postkolonialnym, wciąż nader aktualna, zachęca do analizy problematyki bliskowschodniej z wielu perspektyw metodologicznych.Biorąc pod uwagę położenie geograficzne, wielokulturowość, bogactwo mineralne, panujące w regionie konflikty, dziedzictwo kulturowe, a także próby demokratyzacji oraz powolny rozwój praw człowieka, w tym praw kobiet, warto zastanowić się, jakie wyzwania stawia przed Bliskim Wschodem współczesność, nie pomijając przy tym pierwiastka tzw. świata zachodniego.Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, zatem jest adresowana do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, którzy w swych badaniach podejmują problematykę szeroko rozumianego świata arabsko-muzułmańskiego. Organizatorzy zapraszają do nadsyłania propozycji referatów pracowników naukowych, doktorantów i studentów, przy czym nacisk położony jest na wystąpienia oraz integrację młodych naukowców.Formularz_zgloszenia_na_Dni_Arabskie_2020Zgłoszenia do 15 czerwca 2020 przyjmuje sekretarz konferencji mgr Katarzyna Wasiak: katarzynawasiak1993@wp.pl Informacja o akceptacji bądź odrzuceniu zgłoszenia zostanie udzielona najpóźniej do 30 czerwca 2020.Szczegółowy program konferencji zostanie ogłoszony 10 października 2020.Opłata konferencyjna: 100 zł dla studentów, 150 dla doktorantów i doktorów, 200 zł dla profesorów. Opata obejmuje poczęstunek w przerwach kawowych oraz materiały konferencyjne. Za niewielką dodatkową opłatą możliwe jest wykupienie obiadu (również w wersji wegetariańskiej lub wegańskiej).Pełną opłatę konferencyjną należy uiścić do 10 października 2020. Opłata konferencyjna nie będzie zwracana w przypadku, gdy zarejestrowany uczestnik nie weźmie udziału w konferencji.Najlepsze artykuły napisane na podstawie wystąpień konferencyjnych zostaną opublikowane w recenzowanym ebooku."