"Codzienność w mistrzowskim opracowaniu ";"2016-05-16 08:20:00";"2016-05-18 08:20:00";"Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ, Kopcińskiego 16/18 Łódź";"Poniedziałek, 16 maja9.00 – uroczyste otwarcie konferencji 9.30–11.00 obrady plenarne Bogdan Mazan, Sienkiewiczowskie kłopotliwe konteksty (inspiracje?) Stanisław Borawski, Powieści historyczne Henryka Sienkiewicza a dwie formy istnienia języka narodowego Zdzisława Mokranowska, Język kradziony – Henryk Sienkiewicz medialny 11.30–13.30 obrady plenarne Tadeusz Bujnicki, Wśród rekwizytów. Sienkiewiczowski realizm szczegółów Bogdan Walczak, Codzienność w „Trylogii” a w „Krzyżakach” Marek Cybulski, O frazeologii religijnej w wypowiedziach dialogowych „Trylogii” Sienkiewicza15.00–18.30 obrady Leonarda Mariak, Neologizmy w korespondencji prywatnej Henryka Sienkiewicza Katarzyna Sicińska, Dzinek, Żaba, Mgła, Nefele, czyli jak Henryk Sienkiewicz nazywał w listach Jadwigę Janczewską Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń, Rola wypowiedzi metajęzykowych w kreacji świata przedstawionego w „Krzyżakach” H. Sienkiewicza Iwona Pałucka-Czerniak, Wyobrażenie mieszczaństwa i miasta w języku Sienkiewiczowskiej „Trylogii” Wtorek, 17 maja 9.00–10.30 obrady Iwona Żuraszek-Ryś, Językowe i dydaktyczne wyznaczniki estetyki polskiego powieściopisarstwa historycznego Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Architekt wnętrz i stylista – o Sienkiewiczowskiej wrażliwości na szczegóły Katarzyna Mróz, Historia na trzy sposoby – wiek siedemnasty oczami Sienkiewicza, Hena i Komudy 11.00–13.00 obrady Magdalena Pietrzak, Warsztat dziennikarski Henryka Sienkiewicza – prolegomena Ewa Sławkowa, Obraz mieszkańców Czarnego Lądu w „Listach z Afryki” Henryka Sienkiewicza w kontekście krytyki postkolonialnej Danuta Kowalska, O stylu „Listów z podróży do Afryki” Henryka Sienkiewicza Magdalena Jurewicz-Nowak, Językowe wykładniki emocji w wybranych artykułach prasowych (na marginesie polemiki wokół „Wirów” H. Sienkiewicza) 17.15–18.30 obrady Jolanta Klimek-Grądzka, Sztuka rymotwórcza Sienkiewicza – teoria i praktyka Artur Rejter, Onomastyczne tropy fin-de-siècle’u. Nazwy własne w „Bez dogmatu” Henryka Sienkiewicza Dorota Szagun, „Inna mowa, inny obyczaj”. Konceptualizacja mowy w wybranych powieściach H. SienkiewiczaŚroda, 18 maja 9.00–11.30 obrady Ewa Siatkowska, Historyczne powieści Sienkiewicza w ocenie współczesnych i ich wartość ponadczasowa Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza, Wanitatywne obrazy ludzkiej egzystencji w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza Adrianna Adamek-Świechowska, Blaski miltonowskiego utraconego raju. Językowy obraz przeszłości w twórczości Henryka Sienkiewicza Maria Trawińska, Między nomen proprium a nomen apellativum w wielkopolskich rotach sądowych z XIV i XV wieku "