"W poszukiwaniu jakości - oblicza quality television";"2017-09-04 10:00:00";"2017-09-05 15:00:00";"Wydział Filologiczny UŁ, Pomorska 171/173 Łódź";"Koło Badaczy Popkultury „PULP!” oraz Koło Naukowe Filmoznawców działające przy Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „W poszukiwaniu jakości – oblicza quality television”, która odbędzie się w dniu 1 września 2017 roku na Wydziale Filologicznym UŁ.W ramach obrad zamierzamy przyjrzeć się bliżej fenomenowi określanemu mianem „telewizji jakościowej”, a także określić, co termin ten właściwie oznacza i do jakiego typu materiałów audiowizualnych się odnosi. Interesują nas różnorodne perspektywy analizowania tego zjawiska, między innymi historyczna, artystyczna, ekonomiczna, dystrybucyjna i odbiorcza.Aby zapewnić możliwie najszersze oraz interdyscyplinarne ujęcie tematu konferencji, do nadsyłania zgłoszeń zachęcamy filologów, kulturoznawców, pedagogów, filozofów, medioznawców, filmoznawców, socjologów, dziennikarzy, prawników i historyków. Poniżej przedstawiamy przykładowe zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć w trakcie obrad, niemniej zachęcamy także do nadsyłania propozycji referatów wykraczających poza sugerowany zakres:“telewizja jakościowa” a telewizja “śmieciowa”,quality tv - fenomen historyczny czy kategoria interpretacyjna? quality tv w okresie socjalizmu w Polsce i w innych krajach socjalistycznych,polscy reżyserzy filmowi okresu PRL-u jako twórcy quality tv,popularyzacja nauki w telewizji,telewizja a kultura i edukacja,serial autorski = serial wysokiej jakości? - rola autora w quality tv,z dużego na mały ekran – reżyserzy, scenarzyści, producenci i aktorzy kinowi w telewizyjnych projektach,figura showrunnera i jej znaczenie dla produkcji telewizyjnych,twórcy i odbiorcy quality tv w Polsce,od kablówki do platform strumieniujących – sposoby dystrybucji, ramówka lub jej brak,nie tylko seriale – inne formy telewizji wysokiej jakości (materiały dokumentalne, filmy, animacja),dominujące gatunki, nurty i strategie artystyczne,wyróżniki quality tv – schematy narracyjne, styl wizualny, obsada, budżet itd.,przyszłość “telewizji jakościowej” - przewidywania dotyczące możliwych przekształceń i kierunków rozwoju.modelowy odbiorca quality tv, czyli nowy typ widowni, praktyki odbiorcze, kultura fanowska, znaczenie krytyków i recenzentów dla kształtowania modelu “telewizji jakościowej”. Na zgłoszenia 20-minutowych wystąpień (abstrakty 300-400 słów) przesłane za pośrednictwem formularza (https://goo.gl/forms/azwRlCJc6JZquGj22) czekamy do dnia 1 sierpnia 2017 roku. Informacja o przyjęciu zostanie wysłana do 10 sierpnia. Opłata konferencyjna (przeznaczona na pokrycie kosztów materiałów oraz przerw kawowych) wynosi 125 zł. Obrady odbędą się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173. Wybrane teksty - po przejściu procedury recenzyjnej - zostaną opublikowane w języku angielskim w nowopowstałym czasopiśmie o tematyce telewizyjnej “QTV” (red. naczelny prof. Martin Štoll). Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres konferencyjny drogą mailową: konferencja.quality.tv@gmail.com. "