"8. Seminarium Open Access​";"2017-10-24 10:00:00";"2017-10-27 00:00:00";" Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na 8. Seminarium Open Access (24-27.10.2017) organizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Open Access 2017. Podczas kilkudniowych spotkań, będziemy dyskutować o otwartości nauki oraz uczestniczyć w działaniach na rzecz propagowania idei otwartych zasobów nauki. Wydarzeniu patronują: Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Antoni Różalski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Koalicja Otwartej Edukacji.Seminarium odbędzie się w formie warsztatów, na których uczestnicy zapoznają się m. in.: z masowym przeszukiwaniem repozytoriów OA z wykorzystaniem języka R, dowiedzą się po co, jak, kiedy i gdzie promować naukę oraz jak śledzić swój dorobek naukowy, wykorzystując otwarte bazy danych. Ciekawą, praktyczną formułę warsztatów zapewniają znakomici prowadzący - osoby zajmujące się wszechstronnie PR-em nauki, jak Natalia Osica (firma Science PR), dr Klementyna Karlińska –Batres (Clarivate Analytics), Marcin Kapczyński (Clarivate Analytics), Marcin Wilkowski (Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW).Więcej szczegółów oraz zapisy na warsztaty znajdują się na stronie: http://www.lib.uni.lodz.pl/openaccess/ Program -> program OA 2017-2 Na tegoroczny Open Access Week, BUŁa przygotowała materiały promocyjne. Każdy kto z tej okazji organizuje jakieś wydarzenie w swojej jednostce, może z nich skorzystać – wszystkie materiały są dostępne na wolnych licencjach: https://uwolnijnauke.pl/materialy-promocyjne-na-ty... Tydzień Otwartej Nauki – Open Access Week (OAW) – jest wydarzeniem globalnym. Zadaniem imprez organizowanych w ciągu Tygodnia jest promocja otwartego dostępu do nauki i edukacji. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 23-29.10.2017 r. pod hasłem „Otwórz, aby…”(Open in order to…”) – temat jest zaproszeniem do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie konkretne korzyści można zrealizować poprzez udostępnienie otwartych zasobów naukowych. Uniwersytety, uczelnie, instytuty badawcze, instytucje finansujące naukę, biblioteki i ośrodki analityczne wykorzystują ten czas do pozyskiwania wsparcia dla idei OA oraz podejmowania debat o ekonomicznych korzyściach z zastosowania nowych modeli: organizacyjnych i biznesowych, które poszerzałyby zakres dostępu do wyników badań czy edukacji wyższej. Działania Tygodnia Otwartej Nauki nie są skierowane wyłącznie do naukowców. Mają zainspirować wydawców, bibliotekarzy, instytucje naukowe, studentów i doktorantów do zaangażowania na rzecz otwartości i dyskusji na temat korzyści, jakie wynikają z otwartego dzielenia się publikacjami."