Konferencje, sesje,sympozja naukowe

1
XL KONFERENCJA I WARSZTATY „GEOMETRIA ANALITYCZNA I ALGEBRAICZNA
Rozpoczęcie konferencji: 07 stycznia 2019 Zakończenie konferencji: 11 stycznia 2019
2
IV Międzynarodowa konferencja naukowa – Problemy i wyzwania geografii komunikacji
Rozpoczęcie konferencji: 09 maja 2019 Zakończenie konferencji: 10 maja 2019
3
Ludyczność w (glotto)dydaktyce
Rozpoczęcie konferencji: 17 maja 2019 Zakończenie konferencji: 18 maja 2019
4
XXII Międzynarodowa Konferencja Etyka w życiu gospodarczym
Rozpoczęcie konferencji: 23 maja 2019 Zakończenie konferencji: 24 maja 2019