Konferencje, sesje,sympozja naukowe

1
IV Międzynarodowa konferencja naukowa – Problemy i wyzwania geografii komunikacji
Rozpoczęcie konferencji: 09 maja 2019 Zakończenie konferencji: 10 maja 2019
2
Szósta Międzynarodowa Konferencje na temat Filozofii Języka i Językoznawstwa (PhiLang2019)
Rozpoczęcie konferencji: 10 maja 2019 Zakończenie konferencji: 12 maja 2019
3
XVI Dni Arabskie. Bliski Wschód wobec wyzwań i zagrożeń współczesności
Rozpoczęcie konferencji: 15 maja 2019 Zakończenie konferencji: 16 maja 2019
4
Ludyczność w (glotto)dydaktyce
Rozpoczęcie konferencji: 17 maja 2019 Zakończenie konferencji: 18 maja 2019
5
Migracja w języku, literaturze i kulturze
Rozpoczęcie konferencji: 18 maja 2019
6
Słowo: struktura - znaczenie - kontekst
Rozpoczęcie konferencji: 21 maja 2019 Zakończenie konferencji: 22 maja 2019