Pełnomocnicy Rektora UŁ


Dr Anna Wypych-Stasiewicz - Pełnomocnik Rektora ds. studenckich praktyk zawodowych i kształcenia nauczycieli na UŁ

Telefon: (42) 635 57 87

E-mail: anna.stasiewicz@chemia.uni.lodz.pl


Dr Anna Gutowska-Ciołek - Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

Telefon (42) 235 01 71

Akademickie Centrum Wsparcia UŁ

Prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz - Pełnomocnik Rektora ds. programu Erasmus

Telefon: (42) 665 55 18

E-mail: ebator@uni.lodz.pl


Dr Kinga Sygizman - Redaktor naczelna Akademickiego Radia UŁ

Telefon: 692 334 855

E-mail: kinga.sygizman@gmail.com


Prof. nadzw. dr hab. Artur Gałkowski - Pełnomocnik Rektora ds. systemu akumulacji i transferu punktów ECTS

Telefon: (42) 665 51 50

E-mail: artgal@interia.plDr Agata Rudnicka-Reichel - Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Telefon: (42) 635 62 81

E-mail: agata.rudnicka@uni.lodz.pl

Dyżur: w poniedziałki w godz. 14.00 do 15.00 (Wydział Zarządzania UŁ, pok. 330)


Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik - Pełnomocnik Rektora ds. otwartych zasobów edukacyjnych
Dr Rafał Majda - Pełnomocnik Rektora ds. zmiany systemu zarządzania uczelnią

Telefon: (42) 635 40 20, (42) 635 40 10

E-mail: kanclerzul@uni.lodz.pl


Prof. dr hab. Zbigniew Rau - Pełnomocnik Rektora ds. Filii w Tomaszowie Mazowieckim

Telefon: (44) 724 97 20

E-mail: filiaul@uni.lodz.pl


Dr Jacek Kalinowski - Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju systemów informacyjnych

.