Prorektor ds. współpracy krajowej i międzynarodowej UŁ


Dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁstarosta

Prof. Paweł Starosta urodził się w 1951 r. w Łodzi. Jest absolwentem XXXI LO im. Ludwika Zamenhofa oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dyplom magistra socjologii otrzymał w 1974 roku, w 1984 roku uzyskał stopień nauk humanistycznych, a w 1996 roku stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na Uniwersytecie Łódzkim pracuje od roku 1973. Od 1997 jest profesorem nadzwyczajnym UŁ. Był Prodziekanem ds. Nauki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i Dziekanem Wydziału w latach 2001 – 2008. Od 2012 do 2016 roku ponownie pełnił funkcję Dziekana Wydziału. Obecnie jest kierownikiem Katedry Socjologii Wsi i Miasta. Jego główne kierunki badawcze i zainteresowania naukowe to socjologia zbiorowości terytorialnych, kapitał społeczny, procesy globalizacji i partycypacja społeczna.