Rektor UŁ


Prof. dr hab. Antoni R├│┼╝alskirektor2


W UŁ pracuje od 1976 r. W 1991 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1996 r. tytuł naukowy profesora.

Od 1997 r. kieruje Zak┼éadem Immunobiologii Bakterii. W 2002 r. obj─ů┼é stanowisko profesora zwyczajnego w U┼ü. Od 2010 jest kuratorem w Zak┼éadzie Mikrobiologii Og├│lnej w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii U┼ü.Zainteresowania naukowe - specjalizacje


 • badania immunochemiczne lipopolisacharydu (endotoksyny) bakterii
 • czynniki wirulencji bakterii powoduj─ůcych zaka┼╝enia dr├│g moczowych


Wykształcenie


 • 1976 r. magister biologii w zakresie mikrobiologii (Uniwersytet ┼ü├│dzki)
 • 1984 r. doktor biologii (Uniwersytet ┼ü├│dzki)
 • 1991 r. doktor habilitowany biologii (Uniwersytet ┼ü├│dzki)
 • 1996 r. profesor (Uniwersytet ┼ü├│dzki)
 • 2002 r. profesor zwyczajny (Uniwersytet ┼ü├│dzki)


Sprawowane funkcje akademickie i inne


 • kierownik Zak┼éadu Immunobiologii Bakterii w Instytucie Mikrobiologii i Immunologii U┼ü
 • kurator w Zak┼éadzie Mikrobiologii Og├│lnej w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii U┼ü
 • kierownik w 4 grantach KBN/MNSW
 • prodziekan (1991-1993) i dziekan (1996-2002) Wydzia┼éu Biologii i Nauk o Ziemi U┼ü
 • dziekan Wydzia┼éu Biologii i Ochrony ┼Ürodowiska U┼ü (2002-2008)
 • cz┼éonek Uniwersyteckiej Komisji Nauki
 • cz┼éonek Polskiego Towarzystwa Mikrobiolog├│w i Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej oraz ┼ü├│dzkiego Towarzystwa Naukowego, Przewodnicz─ůcy Wydzia┼éu III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych ┼üTN (2003-2009), od 2009 cz┼éonek Prezydium Zarz─ůdu ┼üTN, od 2015 r. Prezes ┼üTN
 • cz┼éonek Komitetu Mikrobiologii PAN (2007-2015), V-ce Przewodnicz─ůcy (2003-2005)
 • v-ce Przewodnicz─ůcy Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN w ┼üodzi (2004-2012), od 2012 r. Przewodnicz─ůcy
 • od 2015 r cz┼éonek Rady Naukowej Centrum Zdrowia Matki Polki w ┼üodzi
 • przewodnicz─ůcy Rady Fundacji Centrum Innowacji ÔÇô Akcelerator Technologii U┼ü
 • przewodnicz─ůcy Rady Wydawniczej U┼ü
 • reprezentant U┼ü w Zgromadzeniu Wsp├│lnik├│w ┼ü├│dzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp├│┼éka z o.o.
 • reprezentant U┼ü w Komisji ds. Rozwoju ┼üodzi Akademickiej Rady ds. Szkolnictwa Wy┼╝szego i Nauki przy Prezydencie Miasta ┼üodzi
 • reprezentant U┼ü w Komisji Konkursowej rozpatruj─ůcej wnioski o nagrody Marsza┼éka Wojew├│dztwa ┼ü├│dzkiego
 • koordynator realizacji dw├│ch projekt├│w inwestycyjnych: "Modernizacja Wydzia┼é├│w Biologii, Fizyki i Chemii Uniwersytetu ┼ü├│dzkiego" oraz "Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydzia┼éu Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu ┼ü├│dzkiego" finansowanych w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i ┼Ürodowisko"


Nagrody i wyr├│┼╝nienia


 • Z┼éota Odznaka U┼ü (1996)
 • Medal Uniwersytet ┼ü├│dzki w S┼éu┼╝bie Spo┼éecze┼ästwu i Nauce (2000)
 • Z┼éoty Krzy┼╝ Zas┼éugi (2000)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006)
 • Medal ┼üTN (2014)
 • Nagrody naukowe: zespo┼éowe za cykle publikacji - Sekretarza Naukowego PAN, Ministra - dwukrotnie i Rektora U┼ü ÔÇô sze┼Ťciokrotnie
 • Nagroda Rektora U┼ü za najlepszy podr─Öcznik akademicki (2004)


Kompetencje Rektora:


1. Do zakresu dzia┼éania rektora Uniwersytetu ┼ü├│dzkiego nale┼╝y og├│lne kierownictwo i nadz├│r nad dzia┼éalno┼Ťci─ů wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni oraz koordynacja ich pracy. Do kompetencji rektora nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci:

1) reprezentowanie U┼ü na zewn─ůtrz (w kraju i za granic─ů),

2) podejmowanie decyzji dotycz─ůcych mienia i gospodarki Uczelni,

3) sprawowanie nadzoru nad administracj─ů i gospodark─ů Uczelni,

4) sprawowanie nadzoru nad dzia┼éalno┼Ťci─ů dydaktyczn─ů i badawcz─ů Uczelni,

5) zapewnienie przestrzegania prawa i porz─ůdku w Uniwersytecie oraz ustalanie regulamin├│w wewn─Ötrznych,

6) prowadzenie polityki kadrowej i finansowej,

7) zwoływanie posiedzeń kolegium rektorskiego i senatu oraz przewodniczenie ich obradom,

8) powoływanie rzeczników dyscyplinarnych w Uczelni,

9) powoływanie stałych i doraźnych komisji rektorskich,

10) sprawowanie kontroli wewn─Ötrznej,

11) zapewnianie obrony i bezpieczeństwa informacji, w tych ochrony informacji niejawnych,

2. Rektor kieruje Uczelni─ů przy pomocy prorektor├│w i kanclerza.