Konferencje, sesje,sympozja naukowe

1
MycoRise Up! Młodzi w Mykologii
Rozpoczęcie konferencji: 12 kwietnia 2019 Zakończenie konferencji: 13 kwietnia 2019
2
IV Międzynarodowa konferencja naukowa – Problemy i wyzwania geografii komunikacji
Rozpoczęcie konferencji: 09 maja 2019 Zakończenie konferencji: 10 maja 2019
3
Szósta Międzynarodowa Konferencje na temat Filozofii Języka i Językoznawstwa (PhiLang2019)
Rozpoczęcie konferencji: 10 maja 2019 Zakończenie konferencji: 12 maja 2019
4
Ludyczność w (glotto)dydaktyce
Rozpoczęcie konferencji: 17 maja 2019 Zakończenie konferencji: 18 maja 2019
5
XXII Międzynarodowa Konferencja Etyka w życiu gospodarczym
Rozpoczęcie konferencji: 23 maja 2019 Zakończenie konferencji: 24 maja 2019
6
V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen
Rozpoczęcie konferencji: 30 maja 2019 Zakończenie konferencji: 31 maja 2019