38th Annual Conference of the Society for Reproductive and Infant Psychology

11-12 WRZEśNIA / 2018
Miejsce:

Wydział Filologiczny UŁ

Pomorska 171/173

Organizator:

Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Society for Reproductive and Infant Psychology (SRIP

Kierownik:

dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. UŁ

Sekretarz:

dr Andrzej Śliwerski andrzej.sliwerski@uni.lodz.pl

Tematyka:

Konferencja organizowana jest przez Society for Reproductive and Infant Psychology (SRIP) od 1980 roku. Jej podstawowym celem jest wymiana informacji o prowadzonych badaniach, identyfikowanie nowych obszarów badań i tworzenie nowych zespołów badawczych złożonych z przedstawicieli ośrodków akademickich z całego świata. Tematyka konferencji organizowanej w 2018 roku we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego obejmuje psychologiczne, behawioralne, medyczne i społeczne aspekty prokreacji, a w szczególności: potencjału reprodukcyjnego, kontroli płodności, uwarunkowań i leczenia niepłodności, ciąży i porodu, okresu wczesnego dzieciństwa oraz doświadczeń związanych z rodzicielstwem. Stowarzyszenie SRIP od wielu już lat stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń między badaczami i praktykami z wielu krajów. Dotyczy to zwłaszcza psychologów, pracowników służby zdrowia (położnych, pielęgniarek, ginekologów i położników, pediatrów, psychiatrów), pracowników socjalnych, socjologów, antropologów i epidemiologów zainteresowanych zagadnieniami ludzkiej prokreacji. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim.

https://srip.org/conference/

Kontakt: conference@srip.org