Accents 2017

30-02 LISTOPADA / 2017
Miejsce:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ

Kopcińskiego 16/18

Organizator:

Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego UŁ

Kierownik:

prof. UŁ dr hab. Ewa Waniek-Klimczak

Sekretarz:

dr Magdalena Zając

Tematyka:

Wymowa rodzimych i nierodzimych użytkowników języka angielskiego

http://filolog.uni.lodz.pl/accents/

Kontakt: accents@uni.lodz.pl