Austria i sąsiedzi. Transfer kulturowy

07 LISTOPADA / 2017
Miejsce:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ,

Narutowicza 59 a, Łódź 90-131

Organizator:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, Oddział Łódzki Towarzystwa Polsko-Austriackiego

Kierownik:

dr Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska

Sekretarz:

Hanna Maciejewska

Tematyka:

Łódzki Oddział Towarzystwa Polsko- Austriackiego i pracownicy WSMiP UŁ po raz pierwszy organizują wspólne spotkanie naukowe. Chcemy zachęcić badaczy związanych z różnymi dyscyplinami naukowymi do refleksji nad tematem szeroko pojętej wymiany kulturowej pomiędzy Austrią i państwami sąsiadującymi zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Pod pojęciem transferu kulturowego rozumiemy wzajemne oddziaływania w regionie Europy Środkowej na przestrzeni XIX, XX i XXI wieku. Chcemy się zastanowić nad wpływem Austrii w okresie cesarstwa i republiki na państwa współpracujące z Wiedniem. Naddunajskie państwo inspirowało politycznie, kulturowo i gospodarczo całą Europę, ale również w dużej mierze czerpało z wielokulturowości swoich sąsiadów. Mamy nadzieję, że tak sformułowany temat stanie się inspiracją do wymiany poglądów na temat wzajemnych oddziaływań, a także ukazania nowych wątków w relacjach Austrii z szeroko pojętym otoczeniem międzynarodowym.

Kontakt: akisztelinska@uni.lodz.pl