Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym

25-26 KWIETNIA / 2018
Godzina rozpoczęcia:

19:30

Miejsce:

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12

Organizator:

Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ

Kierownik:

prof. Maria Królikowska-Olczak

Sekretarz:

mgr Marcin Kraśniewski

Tematyka:


Konferencja pozwoli zidentyfikować aktualne wyzwania i kierunki zmian w zakresie bezpieczeństwa i regulacji na rynku energetycznym, a także konkurencji i ochrony konsumentów w tym sektorze. Szczególny akcent zostanie położony na kwestie bezpieczeństwa, które jest fundamentalną cechą całego rynku energetycznego.


Podczas Konferencji uczestnicy wydarzenia wysłuchają listu Prezesa Rady Ministrów Pana Premiera Mateusza Morawieckiego oraz będą debatować m.in. na temat wpływy regulacji i konkurencji na bezpieczeństwo energetyczne, funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, rynku mocy, elektromobilności, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii oraz ochrony konsumentów. Nad przygotowaniem programu pracowała Rada Programowa, w skład której wchodzą wybitni przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski. Pracami Rady Programowanej kierowało Prezydium, w skład którego wchodzą Profesor Maria Królikowska-Olczak (Uniwersytet Łódzki) – przewodnicząca, Profesor Mirosław Pawełczyk (Uniwersytet Śląski) – z-ca przewodniczącej, Doktor Marzena Czarnecka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – z-ca przewodniczącej, Marcin Kraśniewski (Uniwersytet Łódzki) – sekretarz.


Rejestracja uczestnictwa biernego trwa do dnia 24 kwietnia 2018 roku.


Program -> program-energia-2018

Kontakt: mkrasniewski@wpia.uni.lodz.pl