Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat

19-20 CZERWCA / 2017
Miejsce:

Wydział Chemii UŁ

Tamka 12

Organizator:

Doktoranci Wydziału Chemii UŁ,

Kierownik:

mgr Ewelina Mackiewicz; dr hab. Jarosław Grobelny, prof. UŁ – Opiekun Naukowy

Sekretarz:

dr Emilia Tomaszewska

Tematyka:

Sympozjum dedykowane jest doktorantom zajmującym się nanotechnologią, inżynierią materiałową i chemią materiałów. Będzie to wydarzenie satelitarne do VIII Krajowej Konferencji Nanotechnologii organizowanej w Łodzi w dniach 20 – 23 czerwca 2017 r.

Najważniejsze obszary tematyczne poruszane podczas sympozjum:

 • synteza, wytwarzanie i charakterystyka nanomateriałów (kropki kwantowe, nanocząstki, nanodruty, cienkie warstwy)
 • metody badań i zastosowania nanomateriałów
 • wytwarzanie, modyfikacja i zastosowania materiałów węglowych i analogów grafenu
 • nowoczesne materiały i nanomateriały polimerowe i kompozytowe
 • nanomateriały o właściwościach fotokatalitycznych
 • nanomateriały w zastosowaniach biologicznych i medycznych
 • nanomateriały w elektronice i optoelektronice
 • wpływ nanomateriałów na środowisko

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy dyplomantów i doktorantów:

 • chemii,
 • fizyki,
 • biologii,
 • medycyny,
 • inżynierii materiałowej,

oraz wszystkich zainteresowanych tematyką nanotechnologii.

www.chemia.uni.lodz.pl/imprezy/sympozjum.nanomat/

www.facebook.com/dsn.nanomat/

Kontakt: mgr Ewelina Mackiewicz, tel. (42) 635 57 98,
e-mail: sympozjum.nanomat@chemia.uni.lodz.pl