Et in Arcadia Ego. Rzym jako miejsce pamięci w kulturach europejskich

20-22 WRZEśNIA / 2018
Miejsce:

Wydział Filologiczny UŁ

Pomorska 171/173

Organizator:

Instytut Filologii Germańskiej UŁ, Zakład Italianistyki Instytutu Romanistyki UŁ

Kierownik:

prof. Joanna Jabłkowska, prof. Artur Gałkowski

Sekretarz:

dr Karolina Sidowska (germanistyka), dr Stefano Cavallo (italianistyka), mgr Katarzyna Kowalik (italianistyka)

Tematyka:

Rzym jest obecny w pamieć kulturowej Europejczyków. Zaproponowana konferencja ma na celu zebranie rzymskich doświadczeń w kulturach europejskich i postawienie pytania o istotę Rzymu jako europejskiego lieu de mémoire: czy pamięć o Rzymie to przede wszystkim kulturowa spuścizna wiecznego miasta, która przyciąga od wieków najeźdźców, pielgrzymów, artystów, uczonych i podróżników? Czy też chodzi raczej o nadanie wyjątkowej rangi własnym, narodowym lub tożsamościom społecznym i ambicjom, dla których Rzym może zawsze stać się przepustką do historycznego kulturowego salonu? Wystąpienia konferencyjne (w języku niemieckim, angielskim i włoskim) , mogą dotyczyć następujących aspektów:

  • Rzym jako metropolia w literaturach europejskich
  • Rzym jako śmietnik kultury
  • To my jesteśmy Rzymem: konfesyjne i narodowe zawłaszczenia rzymskich tradycji
  • Rzymskie ikony i symbole oraz ich funkcje w kulturach europejskich
  • Od Cezara i Nerona po Vittorio Emanuele i Mussoliniego: słynni Rzymianie w literaturze
  • Europa/y Środka: gdzie i jak Wschód spotyka się z Zachodem? Limes w literaturach europejskich
  • Rzym w „językach-kulturach” europejskich, dawnych i współczesnych
  • Nazewnictwo Rzymu
  • Stereotypy powiązane i wynikające z fascynacji i wpływu Rzymu

https://etinarcadiaegoroma.wordpress.com/
Kontakt: https://etinarcadiaegoroma.wordpress.com/