Francusko-Polska Konferencja na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

29 LISTOPADA / 2018
Godzina rozpoczęcia:

09:00

Miejsce:

Wydział Chemii UŁ

Tamka 12

Organizator:

Katedra Chemii Organicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik:

http://www.chemia.uni.lodz.pl/kchorg/J_Z_conf/contact.html

Sekretarz:

http://www.chemia.uni.lodz.pl/kchorg/J_Z_conf/contact.html

Tematyka:

29 listopada 2018 roku, w Katedrze Chemii Organicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się jednodniowa, francusko-polska konferencja zatytułowana:
French-Polish Conference on Organic Chemistry”.Tematem konferencji będą najnowsze odkrycia zaprzyjaźnionych, badawczych zespołów francuskich i polskich pracujących w dziedzinie chemii organicznej. Pretekstem do spotkania, natomiast jest jubileusz Profesora Janusza Zakrzewskiego, który kończy w tym roku 70 lat. Na Konferencję przybędą więc byli i obecni współpracownicy Profesora z Francji i z Polski, wypromowani przez Niego doktorzy oraz liczna grupa Jego zawodowych przyjaciół. Przyjadą, aby w kameralnej atmosferze podyskutować o swych naukowych problemach i sukcesach, wymienić się doświadczeniami, spotkać dawno nie widzianych kolegów i, oczywiście, pogratulować Jubilatowi.


Związki profesora Zakrzewskiego z Francją są już niemalże tradycyjne, odkąd w roku 1981 wyjechał na długi staż podoktorski do Institut de Chimie des Substances Naturelles CNRS w Gif sur Yvette, gdzie pod kierunkiem samego Hugh Felkina, zajmował się aktywacją wiązania C-H w alkenach za pomocą polihydrydowych kompleksów renu, irydu i rutenu oraz p-kompleksami metali przejściowych ze związkami heterocyklicznymi.


Do Institut de Chimie des Substances Naturelles w Gif sur Yvette wrócił w roku 1988, aby rozpocząć długoletnią współpracę z doktorem Charles Giannottim w dziedzinie reakcji fotoutleniania alkanów katalizowane polioksowolframianami, która trwała aż do połowy lat dziewięćdziesiątych.


W roku 1996 rozpoczął bardzo owocną współpracę z profesorem Gérardem Jaouenem z Ecole Nationale Superieure de Chimie de Paris: Laboratoire de Chimie Organometallique, a rok później z Ecole Normale Superieure de Cachan: PPSM Laboratoire de Photophysique and Photochimie Supramoleculaires et Macromoleculaires (między innymi profesor Jacques Delaire). Współpraca ośrodkiem w Cachan w zasadzie trwa do dziś i zaowocowała istotnymi odkryciami w dziedzinie fotofizycznych badań nad pochodnymi ferrocenu, fosfaferrocenu i azaferrocenu (z uwzględnieniem optyki nieliniowej).


Pewnego rodzaju „efektem ubocznym” współpracy Profesora z francuskimi ośrodkami naukowymi jest niezaprzeczalnie Jego znajomość języka francuskiego, która jest bliska perfekcji, co piszący te słowa zauważają z podziwem, ale i nutką zazdrości.


Swoje przybycie na Konferencję zapowiedzieli między innymi: wspomniany już profesor Gérard Jaouen, dr hab. Michèle Salmain oraz profesor Anne Vessières z Sorbonne Universite, Prof. Pierre Audebert, Prof Keitaro Nakatani, dr Rémi Métivier, dr Clémence Allain z Universite Paris Saclay, dr hab. Yvan Six z Ecole Politechnique dr hab. Izabela Janowska oraz dr hab. Samuel Dagorne z Universite de Strasbourg jak również Prof. Jacek Morzycki z Uniwersytetu w Białymstoku, Prof. Anna Trzeciak i Prof. Piotr Sobota z Uniwersytetu Wrocławskiego, Prof. Krzysztof Woźniak z Uniwersytetu Warszawskiego, Prof. Antoni Pietrzykowski z Politechniki Warszawskiej, Prof. Józef Drabowicz PAN Łódź. Prof. Tadeusz Gajda oraz dr inż. Anna Gajda z Politechniki Łódzkiej, dr Anna Makal z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Bogusłąw Misterkiewicz z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.


Serdecznie zapraszamy na to jakże miłe wydarzenie, które odbędzie się w budynku Wydziału Chemii UŁ przy ul. Tamka 12 w Łodzi, a zacznie się punktualnie o godzinie 9:00.


Więcej informacji na stronie: http://www.chemia.uni.lodz.pl/kchorg/J_Z_conf/inde...

Kontakt: http://www.chemia.uni.lodz.pl/kchorg/J_Z_conf/