I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Nietypowe stosunki zatrudnienia".

18 KWIETNIA / 2018
Miejsce:

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12

Organizator:

Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kierownik:

Prof. dr hab. Tomasz Duraj

Sekretarz:

mgr Mateusz Barwaśny

Tematyka:

Temat konferencji: "Stosowanie umów cywilnoprawnych w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Łódzko-poznański początek dyskusji…

Tematyka: Zagadnienie stosowania umów cywilnoprawnych w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jest niezwykle interesujące od strony naukowo-badawczej oraz wywołuje wiele kontrowersji i dylematów zarówno w doktrynie prawa, judykaturze, jak i w praktyce. Podczas konferencji będą poruszane kwestie dotyczące bieżących problemów związanych ze stosowaniem do zatrudnienia umów prawa cywilnego (zwłaszcza umowy o świadczenie usług i umowy o dzieło), jak również nowe koncepcje regulacji tej kwestii pojawiające się w nauce.

Kontakt: cnsz@wpia.uni.lodz.pl
Wydział Prawa i Administracji UŁ
Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12,
pok. 3.35