II Konferencja Programowa Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji

18 WRZEśNIA / 2018
Godzina rozpoczęcia:

09:30

Miejsce:

Wydział Zarządzania UŁ

Matejki 22/26

Organizator:

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania UŁ, Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich UŁ, Łódzka Szkoła Rewitalizacji

Kierownik:

mgr inż. Ireneusz Jabłoński

Sekretarz:

dr Małgorzata Żak-Skwierczyńska

Tematyka:

Dyskusje o rewitalizacji w regionie łódzkim


18 września 2018 r. na Wydziale Zarządzania UŁ odbędzie się II Konferencja Programowa Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji - „Budowanie bazy wiedzy, kompetencji i doświadczeń dla procesów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych w regionie”. Jest to jednocześnie 198. rocznica wydania Dekretu namiestnika Królestwa Polskiego, gen. Józefa Zajączka, zaliczającego Łódź do grupy miast fabrycznych – włókienniczych. Udział w konferencji jest bezpłatny (obowiązkowa rejestracja).

W ramach trzech sesji tematycznych poświęconych aspektom urbanistyczno-architektonicznym, społecznym i biznesowym rewitalizacji, samorządowcy, przedsiębiorcy, pracownicy akademiccy, działacze społeczni i inni, będą dyskutować m.in. o jakości przestrzeni miejskiej, modelach wspólnoty mieszkaniowej, przyjaznych programach migracji wewnątrz miasta czy udziale przedsiębiorców w realizacji programu rewitalizacji.

Konferencja ma na celu zebranie rozproszonej w Łodzi i regionie wiedzy na temat procesów rewitalizacji oraz budowę sieci powiązań i współpracy interdyscyplinarnych środowisk naukowych, samorządowych, biznesowych dla trwałego rozwoju regionu i jego stolicy. Te działania mają na celu stworzenie kompleksowej i interaktywnej bazy wiedzy, kompetencji i doświadczeń, niezbędnej do zdefiniowania i rozwoju regionalnej, inteligentnej specjalizacji w zakresie urbanistycznej rewitalizacji.

Konferencję organizuje Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania UŁ, Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich UŁ oraz Łódzka Szkoła Rewitalizacji. Partnerem Strategicznym jest Egis Project Polska. Partner organizacyjny: HORT CAFE

Więcej informacji: https://519073-13.evenea.pl

Strona wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/688527174861592/


Kontakt: Więcej informacji dla mediów:

dr Małgorzata Żak-Skwierczyńska
e-mail: malgorzata.zak@uni.lodz.pl
tel. kom. 608 068 040​