II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Gospodarka. Środowisko. Inwestycje

02 CZERWCA / 2017
Miejsce:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 r. 39, Łódź

Rewolucji 1905 r. nr 39

Organizator:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik:

dr Radosław Dziuba

Sekretarz:

w trakcie aktualizacji

Tematyka:

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju jest inicjatywą członków SKN Ekobiznes i studentów UŁ. Konferencja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze „Gospodarka. Środowisko. Inwestycje.” Problematyka szeroko rozumianej ekonomii zrównoważonego rozwoju wywołuje częste dyskusje zarówno wśród krajowych jak i międzynarodowych gremiów naukowo – badawczych. Tematyka konferencji wpisuje się zatem w aktualny dyskurs dotyczący zmian klimatycznych, w kontekście problemów społeczno-gospodarczych ekonomii międzynarodowej. Problemy poruszane podczas konferencji mogą stać się zatem okazją do wymiany doświadczeń oraz inspiracją do dalszych prac badawczych w zakresie ekonomii zrównoważonego rozwoju.

Konferencja podzielona jest na trzy panele tematyczne i obejmuje następujące zagadnienia:

Gospodarka

 • gospodarka cyrkularna,
 • gospodarka a środowisko i społeczeństwo,
 • sektor paliwo - energetyczny,
 • ekonomia międzynarodowa

Środowisko

 • zrównoważony rozwój
 • zielony rynek i zielone miejsca pracy
 • innowacje przyjazne środowisku
 • Green New Deal

Inwestycje

 • finansowanie OZE,
 • kapitał ludzki,
 • zielone inwestycje,
 • finansowanie MŚP w ochronie środowiska

Koszt 100 zl obejmuje udział w konferencji, publikację najlepszych artykułów w czasopiśmie naukowym Gospodarka w praktyce i teorii (9pkt), a pozostałe w monografii pokonferencyjnej oraz materiały konferencyjne. Udział bezpłatny -wystąpienie na konferencji bez publikacji. Warunkiem publikacji artykułów jest czynny udział w konferencji

konferencja.ezr@gmail.com

Kontakt: konferencja.ezr@gmail.com