II Sympozjum Młodych Ornitologów

09-11 LISTOPADA / 2018
Organizator:

Sekcja Ornitologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ, Sekcja Ornitologiczna Koła Naukowego Leśników Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Kierownik:

dr hab. Radosław Włodarczyk

Sekretarz:

Maciej Kamiński

Tematyka:

Głównym założeniem SMO jest stworzenie forum do integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy studentami oraz doktorantami (i nie tylko!) współtworzącymi ruch ornitologiczny w Polsce, przy jednoczesnej prezentacji rzetelnych wyników badań ornitologicznych. Konferencja adresowana jest do studentów, doktorantów, post-doców, oraz reprezentantów organizacji pozarządowych. Szczególnie gorąco zapraszamy organizatorów i uczestników obozów ornitologicznych. Zapraszamy do prezentacji, w formie referatu ustnego, lub posteru, rezultatów badań prowadzonych, na przykład w ramach magisterium, doktoratu, wieloletniej działalności obozów ornitologicznych, studenckich kół naukowych lub organizacji pozarządowych.

Cele konferencji

• Prezentacja wyników badań i zagadnień badawczych poruszanych przez młodych ornitologów.

• Integracja i nawiązanie współpracy pomiędzy studenckimi kołami naukowymi

• Promocja uczestnictwa w obozach ornitologicznych wśród studentów i młodych ornitologów.

• Zacieśnienie współpracy pomiędzy organizatorami obozów ornitologicznych.

• Wymiana doświadczeń z zakresu organizacji i funkcjonowania długoterminowych badań ornitologicznych.

• Przegląd inicjatyw umożliwiających rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń.


https://www.sosknbul.ptaki.org.pl/index.php/Sympozjum_Młodych_Ornitologów , https://www.facebook.com/events/811269482412327/


Kontakt: maciej.kaminski@biol.uni.lodz.pl