III Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Biobanków Polskich

06-08 LISTOPADA / 2019
Miejsce:

Wydział Zarządzania UŁ

Matejki 22/26

Organizator:

Konsorcjum BBMRI.pl, Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego konferencja@bbmri-eric.pl

Kierownik:

Kierownik Pracowni Biobank dr D. Strapagiel dominik.strapagiel@biol.uni.lodz.pl

Sekretarz:

Sylwia Dobrowolska mgr inż., sylwia.dobrowolska@biol.uni.lodz.pl

Tematyka:

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Biobanków Polskich, organizowanej w dniach 06-08 listopada 2019 w Łodzi. Konferencja kierowana jest głównie do osób zarządzających i pracujących w biobankach i biorepozytoriach na terenie naszego kraju, jak i osób mających pod swoją opieką kolekcje materiału biologicznego. Podczas konferencji zapoznają się Państwo z aktualnościami projektu utworzenia Polskiej Sieci Biobanków, a także z badaniami naukowymi prowadzonymi w Polsce w oparciu o ludzki materiał biologiczny. Celem konferencji jest również nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami biobankującymi.

Więcej informacji na stronie organizatora: http://bbmri.pl/pl/nadchodzace/85-iii-naukowo-szkoleniowa-krajowa-konferencja-biobankow-polskich

Konferencja jest bezpłatna.

Kontakt: konferencja@bbmri-eric.pl