III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Socjologia Sztuki w Polsce - szkoły, paradygmaty, kierunki badań pt. "Wspólnoty estetyczne i instytucje artystyczne"

04-05 CZERWCA / 2020
Miejsce:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. POW 3/5

Organizator:

Instytut Socjologii UŁ, Instytut Socjologii UKSW

Kierownik:

dr hab. Ewelina Wejbert-Wąsiewicz UŁ

Sekretarz:

mgr Agata Rozalska UKSW

Tematyka:

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zainteresowanych problematyką funkcjonowania sztuki w przestrzeni społecznej. Zapraszamy zatem badaczy sztuk plastycznych, wizualnych, muzyki, literatury, fotografii, teatru, filmu, architektury, wzornictwa przemysłowego, muzeów i galerii sztuki, a także innych, mniej oczywistych obszarów świata sztuki. Ponadto do uczestnictwa w konferencji zachęcamy pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz artystów, którym bliska jest problematyka społecznego charakteru sztuki. Chcielibyśmy, by w ramach konferencji pojawiły się nie tylko prezentacje wyników badań empirycznych, ale też rozważania teoretyczne i metodologiczne, relacje z doświadczeń podejmowanych w polu praktyk edukacyjnych, artystycznych. W trakcie obrad przewidujemy organizację sesji plenarnych, panelowych, a także sesji posterowej (plakatowej).

Proponujemy, by problematyka wydarzenia dotyczyła m.in. następujących zagadnień:

  • Ramy teoretyczne i metodologiczne społecznie zorientowanych badań sztuki:
  • Edukacja artystyczna
  • Instytucje artystyczne
  • Ekonomiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania świata artystycznego:
  • Sztuka a nowe i stare media
  • Sztuki popularne
  • Antropologia sztuki nieprofesjonalnej
  • Sztuka, społeczeństwo obywatelskie, polityka
  • Sztuka i życie codzienne
  • Wspólnoty estetyczne


Kontakt: ewelina.wejbert@uni.lodz.pl, pts.sztuka@gmail.com