III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu zachowania organizacyjne, heterogeniczność czy unifikacja - zachowania organizacyjne w XXI wieku

23-25 LISTOPADA / 2017
Miejsce:

Wydział Zarządzania UŁ

Matejki 22/26

Organizator:

Katedra Zarządzania Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Kierownik:

dr Izabela Bednarska-Wnuk dr Maria Czajkowska dr Joanna M. Michalak dr inż. Magdalena Zalewska-Turzyńska

Sekretarz:

dr Katarzyna Januszkiewicz dr Małgorzata Kołodziejczak dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ

Tematyka:

Współczesny świat jest światem zmian. Nie ma chyba dziedziny, dla której ostatnie dziesięciolecia nie byłyby czasem przełomu. Postęp technologiczny, globalizacja, przemiany społeczno-kulturowe, to tylko wybrane obszary zmian. Niczym w soczewce wszystkie te przeobrażenia skupiają się w organizacji, modyfikując jej charakter, sposób funkcjonowania czy proces zarządzania – jednak przede wszystkim zachowań ludzi.

Celem konferencji jest nawiązanie współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce zajmującymi się problematyką zachowań organizacyjnych oraz określenie współczesnych kierunków zmian i badań w tym zakresie. Naszą intencją jest by konferencja miała charakter interdyscyplinarny, dlatego do udziału w niej zaproszeni zostaną przedstawiciele nauk o zarządzaniu, socjologii i psychologii.

W ramach konferencji poruszane będą zagadnienia:

  • · Relacje jednostka – organizacja w zmieniającym się otoczeniu
  • · Relacje grupowe -
  • · Relacje organizacyjne
  • · Metodyka badań społecznych aspektów zarządzania

http://zachowania2017.syskonf.pl/

Kontakt: Tel. +48 42 635 5234
e-mail: zachowaniaorganizacyjne@uni.lodz.pl