Informatyka w zarządzaniu / Metody komputerowe w ekonomii eksperymentalnej IwZ/CMEE 2018

29-30 LISTOPADA / 2018
Miejsce:

Wydział Zarządzania UŁ

Matejki 22/26

Organizator:

Katedra Informatyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik:

dr hab. Anna Kaczorowska

Sekretarz:

Sekretariat konferencji IWZ: mgr Katarzyna Ciach, Uniwersytet Łódzki dr Agnieszka Grudzińska-Kuna, Uniwersytet Łódzki Sekretariat konferencji CMEE: dr Beata Gontar, Uniwersytet Łódzki dr Grzegorz Podgórski, Uniwersytet Łódzki

Tematyka:

Celem konferencji Informatyka w Zarządzaniu (IwZ) jest współtworzenie poprzez nią platformy wymiany najnowszych osiągnięć naukowych i wspólnych inicjatyw badawczych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w zarządzaniu.

Problematyka konferencji obejmuje i łączy dwie dyscypliny naukowe – zarządzanie i informatykę. Tradycyjne i nowe ICT, takie jak cloud computing, Internet of everything czy mobile computing, pozwalają na realizację niemal wszystkich procesów zarządzania.

Bardzo duża dynamika zmian ICT skłania do kontynuowania dyskursu naukowego w tym obszarze badawczym, dla ujednolicania terminologii, określania kierunków i trendów przemian, wskazywania nie tylko na szerokie spektrum korzyści związanych z eksploatacją systemów informatycznych, ale również na istnienie wielu zagrożeń i wynikającą z tego konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zasobom IT. Bardzo ważnym aspektem tej cyklicznej konferencji jest próba określania aktualnego stopnia, w jakim najnowsze technologie informacyjne i komunikacyjne wspierają rozwój organizacji i przyczyniają się do ich transformacji.

Zakres tematyczny:

1. Inżynieria systemów informatycznych w organizacjach

 • Architektury rozproszonych zasobów (Edge Computing, Fog Computing, Mobile Cloud)
 • Architektura usługowa
 • Integracje aplikacji i usług
 • Komunikacja Human-Computer
 • Media społecznościowe
 • Narzędzia i technologie projektowania oraz budowy systemów informatycznych zarządzania
 • Projektowanie zorientowane na użytkownika
 • Projekty i przedsięwzięcia informatyczne
 • Technologie chmury obliczeniowej
 • Technologie baz danych
 • Technologie Big Data
 • Technologia blockchain i kryptowaluty
 1. Systemy informatyczne w transformacji organizacji
 • Digitalizacja procesów biznesowych
 • Internet rzeczy / Internet wszystkiego
 • Przemysł 4.0
 • Systemy analityczne
 • Systemy i aplikacje inteligentne
 • Społeczne, kulturowe i etyczne implikacje wdrożeń IT
 • Systemy informatyczne zarządzania (ERP, CRM, SCM itd.)
 • Zarządzanie wiedzą wspomagane IT
 • Zrównoważone IT
 1. Ład organizacyjny w zarządzaniu IT
 • Architektura korporacyjna
 • Audyt IT
 • Bezpieczeństwo IT
 • Konwergencja biznes-IT
 • Strategie IT
 • Zarządzanie usługami IT

Computer Methods in Experimental Economics (CMEE’2018)The aim of the conference is to promote knowledge, the latest scientific developments and trends in the scope of using computer methods in experimental economics. The conference is open, international, and addressed to the scientific community interested in this field.Modern use of experimental economics requires the integration of knowledge in the domains of economic sciences, computer science, psychology, and neuroscience. The application of IT enhances the possibilities of conducting and analyzing the results of the experiments. Such studies are performed nowadays with the use of a software that, on one hand, provides interaction between all the participants, and on the other hand, gives possibilities to register their reactions very accurately. Computer methods allow to analyze large amount of data and, thanks to that, it is possible to use non-standard methods of registering the data during the experiments. Such methods are for example the methods used in cognitive neuroscience. The conference will allow the exchange of experiences and undertaking joint initiatives and integration of the scientific community interested in experimental economics.

Kontakt: Kontakt: dr hab. Anna Kaczorowska (anna.kaczorowska@uni.lodz.pl); 601 092 001, dr hab. Anna Pamuła (anna.pamula@uni.lodz.pl.)