Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej

19 PAźDZIERNIKA / 2019
Miejsce:

Wydział Filologiczny UŁ

Pomorska 171/173

Organizator:

Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii

Kierownik:

dr hab. prof. UŁ Irena Jaros - kierownik Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii

Sekretarz:

dr Ewelina Zając, mgr Mateusz Szurek

Tematyka:

Logopedia to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która bardzo szybko rozwinęła się w ostatnim dziesięcioleciu. Jej intensywny rozwój wynika z zapotrzebowania społecznego i większej świadomości na temat zaburzeń mowy.

Tegoroczna konferencja jest okazją do spotkania specjalistów różnych dziedzin, w kręgu zainteresowań których znajdują się biologiczne i społeczne uwarunkowania mowy. Wydarzenie to da możliwość ukazania logopedii jako dziedziny o interdyscyplinarnych podstawach oraz przyczyni się do kontynuacji dyskusji i współpracy specjalistów zajmujących się pomocą dzieciom i dorosłym z zaburzeniami mowy i języka. Do udziału w dyskusji zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin: logopedów, audiologów, foniatrów, pedagogów, psychologów, ortodontów, fizjoterapeutów, genetyków, językoznawców, co pozwoli na wieloaspektowe spojrzenie na skomplikowane zagadnienie, jakim jest szeroko pojęta komunikacja.

Liczymy, że spotkanie specjalistów różnych dyscyplin będzie konstruktywne w celu stworzenia wspólnej wielospecjalistycznej przestrzeni dla diagnozy i terapii na miarę XXI wieku.

Kontakt: konferencjalogopedia@uni.lodz.pl