IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu Reforma Prawa Zamówień Publicznych nt. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

29 MAJA / 2017
Miejsce:

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12

Organizator:

Centrum Zamówień Publicznych i PPP UŁ, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego UŁ , Urząd Miasta Łodzi

Kierownik:

prof. Maria Królikowska-Olczak, dr Anna Górczyńska

Sekretarz:

dr Anna Górczyńska

Tematyka:

Celem IV Międzynarodowej Konferencji z cyklu Reforma Prawa Zamówień Publicznych nt. „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych” jest analiza prawa zamówień publicznych w kontekście kolejnych planowanych zmian prawnych. W szczególności będziemy poruszać kwestie obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, roli Państwowej Inspekcji Pracy, aktywizowania osób niepełnosprawnych i grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wśród naszych gości będą naukowcy i praktycy zajmujący się problematyką zamówień publicznych w Polsce i na świecie m.in. Prof. Chris Bovis, Hull, UK, Prof. Daniele Sezani, Bolonia, Włochy, Prof. Martin Burgi, Monachium, Niemcy, Prof. Toru Sakane, Tokyo, Japonia. Konferencja został objęta honorowym patronatem Pani Prezydent Miasta Łodzi - Hanny Zdanowskiej.

Panele konferencji:

  • Reforma zamówień publicznych w prawie polskim i prawie unijnym
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Aktywizacja osób niepełnosprawnych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu
  • Doświadczenia w zakresie społecznych zamówień publicznych na świecie

https://www.wpia.uni.lodz.pl/zp2017

Kontakt: mgr Agnieszka Czernek, tel. 42 6354038; tel. kom. 692 797 838