Kultura reformacji i reformowanie w kulturze

22-24 MAJA / 2017
Organizator:

Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ; Katedra Teorii Literatury UŁ; Wydział Filologiczny UŁ; Akademia Muzyczna im. Bacewiczów w Łodzi; PAN oddział w Lodzi

Kierownik:

dr hab. Krystyna Pietrych; prof. dr hab. Jarosław Płuciennik

Sekretarz:

Sekretariat Centrum Badań Humanistycznych UŁ tel. 426354044

Tematyka:

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji Kultura Reformacji i reformowanie w kulturze serdecznie zapraszamy do udziału w obradach - zarówno prelegentów, którzy chcieliby przedstawić referat na temat związany z profilem konferencji, jak i słuchaczy. W liście intencyjnym znajdą Państwo informacje niezbędne do przygotowania zgłoszenia oraz listę gości specjalnych. Mamy nadzieję, że Reformacja i reformowanie jako fascynujące od wieków fenomeny kulturalne przyciągną na obchody 500 lat wielu polskich i zagranicznych uczestników.


Program konferencji


Planujemy wydanie monografii pokonferencyjnej. Wybrane artykuły ukażą się w międzynarodowym wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym "The Problems of Literary Genres"/"Zagadnienia Rodzajów Literackich".


Termin nadsyłania zgłoszeń : 23.12.2016

Termin nadsyłania streszczeń w języku polskim i angielskim: 31.01.2017

Informacje o akceptacji wystąpienia: 28.02.2017

Wpłaty wpisowego należy dokonywać do 31.03.2017

Kontakt: E-mail: centrumhumanistyczne@uni.lodz.pl