Małe Miasta: Przestrzeń, Społeczeństwo, Gospodarka - polityka i rozwój lokalny

24-26 PAźDZIERNIKA / 2019
Organizator:

Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Komitet organizacyjny

Kierownik:

prof. dr. hab. Tadeusz Marszał

Sekretarz:

Komitet organizacyjny: prof. dr hab. Tadeusz Marszał – Uniwersytet Łódzki prof. dr hab. Krystian Heffner – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach dr Bartosz Bartosiewicz – Uniwersytet Łódzki mgr Aleksandra Wierucka – Uniwersytet Łódzki dr inż. Arkadiusz Halama – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tematyka:

Zapraszamy Państwa do udziału w XVI edycji konferencji naukowej poświęconej problematyce małych miast. Jest to dobra okazja do podsumowania dotychczasowych, jak i wyznaczania nowych kierunków badań nad małymi miastami. Naszą propozycję kierujemy do interdyscyplinarnego środowiska naukowego (geografów, urbanistów, ekonomistów, architektów, socjologów, historyków, etnologów i in.), przedstawicieli administracji samorządowej oraz rządowej a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką małych miast. Zapraszamy również przedstawicieli pokrewnych dziedzin wiedzy, którym problematyka małych miast jest równie bliska.

Po raz czwarty zapraszamy do Uniejowa – urokliwego małego miasta – pierwszego w Polsce uzdrowiska termalnego.

Liczymy na Państwa udział!!!

Kontakt: .