Meaning, Context & Cognition (MCC 2017)

20-22 KWIETNIA / 2017
Miejsce:

Wydział Filologiczny UŁ

Pomorska 171/173

Organizator:

Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego UŁ

Kierownik:

dr hab. Iwona Witczak-Plisiecka

Sekretarz:

mgr Marek Molenda, dr Anna Cichosz

Tematyka:

Odbywające się od 2011 roku konferencje z cyklu Meaning, Context & Cognition tworzą forum dyskusyjne dla badaczy skupionych na zagadnieniach z pogranicza semantyki i pragmatyki językowej w perspektywie trzech tematów ujętych w tytule: znaczenia, poznania i kontekstu. MCC 2017 podkreśla dyskurs w kontekście profesjonalnym i interdyscyplinarnym, np. związki prawa i języka oraz związki muzyki i języka, a także potencjał językoznawstwa korpusowego w badaniu zarówno współczesnych, jak i ujętych diachronicznie zjawisk językowych.

Call for Papers

Więcej informacji na stronie konferencji: http://filolog.uni.lodz.pl/mcc/

Kontakt: mcc@uni.lodz.pl