Mury, ściany, sufity w literaturze i kulturze

20-21 KWIETNIA / 2017
Miejsce:

Wydział Filologiczny UŁ

Pomorska 171/173

Organizator:

Katedra Edytorstwa UŁ

Kierownik:

prof. dr hab. Barbara Wolska

Sekretarz:

dr Małgorzata Pawlata, dr Mateusz Poradecki

Tematyka:

Celem konferencji jest dyskusja na temat ujętych w tytule zjawisk oraz sposobów ich uchwycenia w literackich i innych artystycznych realizacjach.

Sformułowane w tytule konferencji zagadnienie rozumiemy szeroko — w znaczeniu dosłownym i metaforycznym. Mury, ściany, sufity interesować nas będą zatem z jednej strony jako artefakty zarówno kultury materialnej, jak i świata artystycznie przetworzonego przez wyobraźnię twórcy, z drugiej — jako skróty myślowe odnoszące się do pojęć opisujących społeczno-ekonomiczne bariery, z którymi zmagają się zwłaszcza kobiety, ale także zminoryzowane grupy społeczne (mniejszości narodowe, etniczne, seksualne, wyznaniowe czy osoby niepełnosprawne).

http://edytorstwo.uni.lodz.pl/konferencja/

Kontakt: murysciany@gmail.com