MycoRise Up! Młodzi w Mykologii

12-13 KWIETNIA / 2019
Miejsce:

Terenowa Stacja Przyrodnicza Uniwersytetu Łódzkiego

Wojciechowskiego 14

Organizator:

Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Katedra Algologii i Mykologii Uniwersytetu Łódzkiego, Sekcja Mykologiczno-Algologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów

Kierownik:

dr hab. Jopanna Żelazna-Wieczorek, prof. UŁ

Sekretarz:

dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, prof. ISRL PAN

Tematyka:

Serdecznie zapraszamy młodych badaczy świata grzybów do dzielenia się swoimi zainteresowaniami badawczymi, doświadczeniami i osiągnięciami. Konferencja kierowana jest do wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych grzybami lub badaniami wykorzystującymi te organizmy. Organizatorami są Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Sekcja Mykologiczno-Algologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego, Pracownia Algologii i Mykologii UŁ oraz Studenckie Koło Biotechnologiczno-Mikrobiologiczne UŁ. Konferencja odbywać się będzie 12-13 kwietnia 2019 roku w Stacji Terenowej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w Spale. Każdy uczestnik będzie miał możliwość zaprezentowania tematyki swoich badań w języku angielskim lub polskim, w ramach prezentacji ustnej i/lub posteru multimedialnego. Najlepsze wystąpienia ustne (3) i posterowe (3) zostaną nagrodzone (atrakcyjne nagrody materialne).

Tematyka konferencji jest bardzo szeroka i obejmuje:

  • biologię i ekologię grzybów, - genetykę i genomikę grzybów,
  • mykotechnologię i mykoremediację,
  • taksonomię, ewolucję i filogenezę grzybów, -
  • rolę grzybów w leśnictwie, rolnictwie, ochronie zdrowia, przemyśle i nowych technologiach,
  • symbiozy z udziałem grzybów (porosty, mykoryza, endofity i inne),
  • choroby roślin, zwierząt i człowieka wywoływane przez grzyby,
  • zagrożenie i ochronę grzybów,
  • etnomykologię i uprawę grzybów

Więcej informacji na stronie: https://mycoriseup.wixsite.com/konferencja oraz https://www.facebook.com/myko.algo.unilodz/?ref=bo... Proszę śledzić stronę Sekcji Mykologiczno-Algologicznej SKNB UŁ oraz stronę Polskiego Towarzystwa Mykologicznego (www.ptmyk.pl).

Kontakt: dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska, prof. ISRL PAN (malgorzata.ruszkiewicz@biol.uni.lodz.pl)