NIEPEŁNOSPRAWNI i SZTUKA

26-27 PAźDZIERNIKA / 2017
Godzina rozpoczęcia:

09:00

Miejsce:

Muzeum Miasta Łodzi

ul. Ogrodowa 15

Organizator:

Katedra Historii Sztuki Katedra Filologii Hiszpańskiej, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Miasta Łodzi

Kierownik:

prof. nadzw. dr hab. Aneta Pawłowska (Katedra Historii Sztuki, Wydział Filozoficzno-Historyczny)

Sekretarz:

dr Anna Wendorff (Katedra Filologii Hiszpańskiej UŁ), mgr Adam Drozdowski (Katedra Historii Sztuki UŁ)

Tematyka:


Celem konferencji jest refleksja nad stanem wiedzy oraz dorobkiem praktycznym dotyczącym koncepcji i problemów związanych z udostępnianiem sztuk wizualnych (zarówno tradycyjnych, jak i dzieł współczesnych) w sposób dostosowany do percepcji osób z różnymi dysfunkcjami m.in. wzrokowymi, ruchowymi, jak i słuchowymi itp.


W ramach tej niezwykle ważnej ze względów społecznych problematyki w centrum zainteresowania organizatorów znajdują się problemy związane z audiodeskrypcją dzieł sztuki, tworzeniem tyflografik i makiet przestrzennych oraz sposoby tworzenia audioprzewodników dostępnych poprzez nośniki cyfrowe.


Ważny krąg tematyczny stanowi również zagadnienie udostępniania przestrzeni muzealnej osobom niepełnosprawnym ruchowo/wizualnie z uwzględnieniem koniecznych działań adaptacyjnych wykonanych w salach ekspozycyjnych.


Koleiny istotny blok tematyczny obejmuje problematykę dostosowywania muzeum do potrzeb osób niesłyszących lub słabosłyszących: język migowy, fonogesty, napisy dla niesłyszących, palmtopy z tekstem dostosowanym do odbioru przez osoby z dysfunkcją słuchu itd.


Na konferencji poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące tworzenia tekstów przewodników (po przestrzeniach muzealnych, miejskich etc.) dla osób z dysfunkcjami: „tekstów łatwych do czytania”, przewodników w druku transparentnym z mapami brajowskimi i tyflografikami itp.


Konferencja kierowana jest przede wszystkim do osób teoretycznie i praktycznie zajmujących się problemem udostępniania dzieł sztuki osobom niepełnosprawnym, zarówno w przestrzeni muzealnej, jak i miejskiej: historyków sztuki, edukatorów muzealnych, architektów, socjologów, psychologów, językoznawców, tłumaczy, muzealników, kuratorów, projektantów.


Program konferencji -> niepelnosprawni_konferencja_program

Plakat -> konferencja plakat


Kontakt: niepelnosprawniisztuka@gmail.com
Aneta Pawłowska, tel: 880346886