Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Nauka sztuki – sztuka nauki. Strategie i procesy twórcze”

14-15 MAJA / 2018
Organizator:

Polskie Stowarzyszenie Strategii Twórczych, Katedra Dramatu i Teatru oraz Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik:

prof. dr hab. Grażyna Habrajska, dr hab. Mariusz Bartosiak

Sekretarz:

dr Zofia Władyka-Łuczak, mgr Błażej Filanowski

Tematyka:

W drugiej edycji („Strategie i procesy twórcze – praktyki artystyczne, analityczne, interpretacyjne”) pragniemy skupić się na tematyce związanej z tradycją analizy i interpretacji dzieł sztuki, zjawisk artystycznych i procesów twórczych, w których szczególną uwagę chcielibyśmy poświęcić szeroko rozumianym aspektom ludzkiego poznania i poznawania przez sztukę, a także kształtowania kulturowego środowiska dla twórczego życia. Proponujemy perspektywę, w której twórczość naukowa i artystyczna stanowią komplementarne i wzajemnie nieredukowalne sfery aktywności, które mimo swojej autonomii mogą się z jednej strony kreatywnie inspirować, z drugiej zaś ukazywać nowe ścieżki indywidualnego i kulturowo-cywilizacyjnego rozwoju. Nie sugerujemy ograniczeń teoretyczno-metodologicznych, zachęcając jednocześnie do podejmowania zgodnych z osobistymi preferencjami i projektami egzystencjalnymi ujęć – tak homogenicznych, jak interdyscyplinarnych. Inspiracją dla podjęcia tytułowej problematyki jest artystyczna i przede wszystkim naukowa twórczość Joanny Ślósarskiej. Chcielibyśmy utrzymać możliwie otwartą formułę tak samego spotkania, jak i zakresu podjętych rozważań.

Opłata konferencyjna, którą przeznaczymy na materiały konferencyjne, posiłki i druk recenzowanej monografii, wynosi 350 zł dla samodzielnych pracowników naukowych i 200 zł dla pozostałych uczestników. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

Na zgłoszenia wystąpień (na adres: biuro@psst.edu.pl) czekamy do końca marca.

Kontakt: http://psst.edu.pl/