Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Decyzja administracyjna w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego - dotychczasowe doświadczenia a nowe rozwiązania prawne

26 LISTOPADA / 2018
Miejsce:

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12

Organizator:

Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik:

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno

Sekretarz:

Dr Magdalena Sieniuć: msieniuc@wpia.uni.lodz.pl Mgr Jacek Pakuła: jacekpakula@fpm.edu.pl

Tematyka:

Celem konferencji, zgodnie z tytułem, jest prezentacja, analiza i wymiana poglądów na kwestie związane z procesem podejmowania decyzji w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń i próbą zmierzenia się z rozwiązaniami przyjętymi w tych sprawach w nowej ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niezwykle ważny w tej mierze pozostaje dotychczasowy dorobek orzeczniczy Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Orzecznictwo administracyjne stanowi bowiem ważny czynnik oddziaływający nie tylko na organy orzekające w tych sprawach, ale również na ustawodawcę.

Zamiarem organizatorów jest również integracja środowiska teoretyków i praktyków, zajmujących się prawem nauki i szkolnictwa wyższego. Stąd też zaproszenie do udziału w konferencji adresujemy do P.T. pracowników naukowo-dydaktycznych, osób związanych z wymiarem sprawiedliwości, przedstawicieli tzw. wolnych zawodów, zajmujących się na co dzień sprawami z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz szerokiego grona studentów i doktorantów.

Zgłoszenia:

w terminie do 31 X br.

  • udział bierny: za pomocą formularza online – w dniach 7-15 XI br.

http://fpm.edu.pl/pl/decyzja/rejestracja-i-warunki-udzialu

http://fpm.edu.pl/pl/decyzja

Kontakt: Dr Magdalena Sieniuć: msieniuc@wpia.uni.lodz.pl Mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl