„Okno, przez które wkracza do nas rzeczywistość Boga”. Ołtarz w świetle historii sztuki i teologii liturgii

01-02 CZERWCA / 2017
Organizator:

Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik:

prof. dr hab. Tadeusz Bernatowicz prof. dr hab. Piotr Gryglewski

Sekretarz:

mgr Alina Barczyk

Tematyka:

Ołtarze stanowią nieodzowny element wyposażenia świątyń. Forma architektoniczna i program ikonograficzny podlegały przemianom na przestrzeni wieków, odzwierciadlając ogólnoeuropejskie tendencje artystyczne. Analizom poddawane są przede wszystkim wartości estetyczne, nowatorstwo stylistyczne oraz wymowa ideowa.

Równie ważnym czynnikiem, który warunkował wybór form, była funkcja ołtarza – miejsca sprawowania codziennej liturgii, ekspozycji relikwii lub cudownych wizerunków, dla których stawał się oprawą. Charakter kultu, lokalizacja poszczególnych ołtarzy we wnętrzu świątyń oraz ich rola w życiu wspólnoty wpływały na recepcję dzieł. Do właściwego zrozumienia form i treści ołtarzy konieczne jest jednak odniesienie do znacznie głębszego podłoża ideowego. Prawdziwym źródłem ich tworzenia były pisma teologiczne postanowienia soborów oraz reguły zakonne – wraz z lokalną tradycją. Nawet najwybitniejsze pod względem artystycznym, potrydenckie obrazy ołtarzowe stanowią w teologii liturgii w pierwszej kolejności symbol „okna, przez które wkracza do nas rzeczywistość Boga; zasłona czasowości zostaje podniesiona, a nam wolno zajrzeć do wnętrza Bożego świata”. Silną wymowę posiadały też między innymi ołtarze wznoszone nad grobami męczenników oraz nastawy poddawane świadomej archaizacji.

Celem konferencji jest tym samym wieloaspektowa refleksja nad ołtarzem w epoce nowożytnej – jako dziełem sztuki i wyrazem myśli teologicznej.

www.historiasztuki.uni.lodz.pl/konferencje

Kontakt: (042) 66-55-978