Powrót do zródeł? Pytania o Polskę w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku

23 WRZEśNIA / 2019
Godzina rozpoczęcia:

09:00

Organizator:

Centrum Europejskie Natolin oraz Uniwersytet Łódzki

Kierownik:

dane w trakcie aktualizacji

Sekretarz:

dane w trakcie aktualizacji

Tematyka:

Centrum Europejskie Natolin oraz Uniwersytet Łódzki (partner wydarzenia) maja zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji, która odbędzie się w poniedziałek 23 września 2019 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kamińskiego 27 A, sala 103). Rejestracja uczestników rozpocznie się od godz. 9:00.


Celem konferencji będzie prezentacja i analiza koncepcji organizacji ładu międzynarodowego w regionie Europy Środkowowschodniej, wypracowanych przez przedstawicieli polskiej myśli politycznej. Uczestnicy spróbują tez odpowiedzieć na pytanie czy i jak realizacja polskich modeli - Międzymorza, Trójmorza, ABC, ULB - miały (i mogą) przyczynić się do zwiekszenia bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej w XX-XXI w. Obrady będą wreszcie służyły wymianie poglądów, czy koncepcje te miały i maja realne podstawy, czy też należna jedynie do kategorii politycznego wishful thinking.


Moduł I – sesja wykładowa / wybrane sylwetki i koncepcje (planowane zagadnienia):

- Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli i praktyce politycznej. Zarys zagadnienia
- Od Międzymorza do Trójmorza
- Leon Wasilewski i idea prometeizmu w Drugiej Rzeczypospolitej
- Idea bezpieczeństwa w koncepcjach Joachima Bartoszewicza
- Przyszłość Polski w myśli politycznej piłsudczyków po 1945 roku
- Rola Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w publicystyce Jerzego Giedroycia
- Myśl geopolityczna Leszka Moczulskiego

Moduł II – sesja panelowa i dyskusyjna:

- Echa polskiej myśli politycznej XX w. w polityce zagranicznej po 1989 roku – perspektywa wschodnia oraz południowa

Moduł III – nowoczesna digitalizacja i archiwizacja zbiorów.


Informator konferencyjny

Formularz rejestracyjny: http://www.ie.lodz.pl/rejestracja-na-konferencje/


Celem konferencji jest prezentacja i analiza koncepcji organizacji ładu międzynarodowego w regionie Europy Środkowowschodniej, wypracowanych przez przedstawicieli polskiej myśli politycznej. Uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy i jak realizacja polskich modeli współpracy – Międzymorza, Trójmorza, ABC, ULB – miały (i wciąż mogą) przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej w XX i XXI w. Obrady będą służyły również wymianie poglądów dotyczących tego, czy koncepcje te miały i mają realne podstawy, czy też należą jedynie do kategorii politycznego myślenia życzeniowego.


Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Centrum Europejskie Natolin.

Przedsięwzięciu patronuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wspiera je Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.


FB: https://www.facebook.com/events/453411398541755/Kontakt: Wszelkie pytania dotyczące wydarzenia prosimy kierować na adres: EPTW@natolin.edu.pl. Szczegółowy program konferencji publikowany będzie na stronie projektu: https://eptw.edu.pl/ .