Pozycja prawna inspektora ochrony danych

28 WRZEśNIA / 2018
Miejsce:

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12

Organizator:

Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją WPiA UŁ

Kierownik:

prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka

Sekretarz:

dr Marcin Mielczarek

Tematyka:

Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją WPiA UŁ zaprasza do udziału w kolejnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Pozycja prawna inspektora ochrony danych", która odbędzie się 28 września 2018 r. (piątek) na Wydziale Prawa i Administracji UŁ (Aula Niebieska, godz. 9.30-16.00). Konferencja jest poświęcona wieloaspektowej i prawnoporównawczej analizie pozycji prawnej inspektora ochrony danych w świetle najnowszych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. W tym wydarzeniu weźmie udział Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i pracownicy Urzędu oraz przedstawiciele wielu polskich ośrodków akademickich. Konferencja została objęta patronatem honorowym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Jego Magnificencji Rektora UŁ oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

https://www.wpia.uni.lodz.pl/struktura/centra-naukowe/centrum-ochrony-danych-osobowych-i-zarzadzania-informacja/aktualnosci/pozycja-prawna-inspektora-ochrony-danych.html


Kontakt: codo@wpia.uni.lodz.pl