Radość. W kręgu staropolskiego doświadczenia radości i śmiechu

19-20 KWIETNIA / 2021
Organizator:

Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Koło Naukowe Literatury i Kultury Staropolskiej

Kierownik:

dr hab. Michał Kuran prof. UŁ

Sekretarz:

mgr Aleksandra Goszczyńska

Tematyka:

Kręgi tematyczne: kultura śmiechu i radości, jej tradycje, ars iocandi; radość i śmiech a moralistyka religijna i świecka; doświadczenie radości w traktatach pedagogicznych; radość a kreowanie wzorców osobowych; radość i śmiech w staropolskim teatrze; formy literackie i ich związek z doświadczeniem radości i śmiechu (satyra, epos, kazanie, żywot, komedia, traktat, dialog i in.); sylwetki staropolskich żartownisiów; szukanie powiązań: relacje między dziełami, ludźmi, zdarzeniami, miejscami w kontekście śmiechu. Nie wyznaczamy sztywnych ram chronologicznych, choć interesuje nas przede wszystkim szeroko pojęta literatura (i kultura) do końca XVIII wieku. Materiał do rozważań mogą stanowić teksty literatury „wysokiej”, jak i „popularnej” czy wręcz związanej z folklorem. Interdyscyplinarność wyraża także zainteresowanie „pogranicznymi” formami literackimi czy paraliterackimi (w naszym dzisiejszym rozumieniu). Zapraszamy zwłaszcza doktorantów, a także „młodych” naukowców tuż po uzyskaniu stopnia doktorskiego. Konferencja ta jest przede wszystkim dla nich. Mile widziane są również propozycje złożone przez studentów, uczestników kół naukowych — przyszłych „staropolan”. Wraz z badaczami średniego pokolenia tworzymy w „Spotkaniach z Meluzyną” miejsce do poszukiwań, prób i wzajemnie inspirujących dyskusji.

Na zgłoszenia tematów (drogą e-mailową z potwierdzeniem odbioru) wraz ze streszczeniem oczekujemy do 14 marca 2021 roku. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania selekcji wśród nadesłanych propozycji. Informacje o przyjęciu referatów, także szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane do 21 marca 2021 roku. Teksty pokonferencyjne publikujemy w czasopiśmie „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”.

http://polonistyka.uni.lodz.pl/interdyscyplinarna-...
Kontakt: literatura.dawna@uni.lodz.pl