Rzym a Półwysep Iberyjski III. Różnorodność relacji od starożytności po współczesność

22-23 KWIETNIA / 2021
Organizator:

Katedra Filologii Hiszpańskiej, Katedra Filologii Klasycznej

Kierownik:

dr Maria Judyta Woźniak

Sekretarz:

.

Tematyka:

Z radością zapraszamy do udziału w trzeciej już interdyscyplinarnej międzynarodowej konferencji naukowej, poświęconej relacjom między starożytnym Rzymem a Półwyspem Iberyjskim.

Celem kolejnej już konferencji będzie prezentacja własnych badań i wymiana doświadczeń między naukowcami z Polski i z zagranicy, którzy zajmują się podobną tematyką, ale patrzą na nią z różnych metodologicznie perspektyw, dostrzegając odmienne aspekty. Liczymy na obecność językoznawców badających zależności między łaciną i językami Półwyspu oraz literaturoznawców, których interesuje tradycja starożytna w literaturze Półwyspu Iberyjskiego. Mamy nadzieję, że jak zwykle nie zabraknie badaczy historii, sztuki i archeologów, zajmujących się wspólną przeszłością Rzymu i Półwyspu Iberyjskiego, utrwaloną w zachowanych do dziś śladach kultury materialnej. Do udziału w interdyscyplinarnej konferencji zapraszamy także innych badaczy zainteresowanych poruszaną tematyką.

Tym razem konferencja odbędzie się w przestrzeni wirtualnej. Mamy nadzieję, że zdalna forma, choć wymuszona obecną sytuacją, pozwoli na udział wszystkim chętnym, niezależnie od odległości, i sprawi, że spotkamy się w jeszcze liczniejszym gronie.

Prosimy o przysyłanie propozycji referatów, dotyczących na przykład takich zagadnień:

1. Historia podbojów Półwyspu Iberyjskiego przez Rzymian.
2. Relacje polityczne i gospodarcze w czasach starożytnych.
3. Obecność i przemiany języka łacińskiego na Półwyspie Iberyjskim.
4. Wzajemne inspiracje w literaturze.
5. Recepcja literatury rzymskiej na Półwyspie Iberyjskim oraz w innych krajach hiszpańskojęzycznych i portugalskojęzycznych.
6. Inspiracje w sztukach plastycznych.
7. Pozostałości kultury materialnej z czasów rzymskich na terenie Półwyspu.
8. Migracje ludności w czasach starożytnych i w epokach późniejszych.
9. Wzajemne wpływy w dziedzinie religii.
10. Recepcja i aktualność tradycji starożytnego Rzymu w kulturze nowożytnej

Półwyspu Iberyjskiego oraz innych krajów hiszpańsko- i portugalskojęzycznych.

Języki konferencji: polski, hiszpański, angielski

Opłata konferencyjna: 100 zł / 25 euro (obejmuje koszt uczestnictwa i publikacji monograficznej złożonej z wybranych artykułów).

Propozycje tematów wraz ze streszczeniem (do 1500 znaków) prosimy kierować do 28 lutego 2021 roku na adresy organizatorów:

dr Adriana Grzelak-Krzymianowska (język polski, język angielski)

adriana.grzelak-krzymianowska@uni.lodz.pl

dr Maria Judyta Woźniak (język polski, język hiszpański)

m.j.wozniak@uni.lodz.pl

O przyjęciu referatu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową w połowie marca. Wtedy też zostaną podane dalsze informacje.

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut.

Konferencja odbędzie się zdalnie poprzez platformę Microsoft Teams.

Komitet naukowy konferencji:

prof. zw. dr hab. Wiaczesław Nowikow (Uniwersytet Łódzki)

prof. zw. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr Tomás Jiménez Juliá (Universidad de Santiago de Compostela)

prof. dr Gregor Pobežin (University of Primorska)

dr hab. prof. UŁ Zbigniew Danek (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. prof. UŁ Agnieszka Kłosińska-Nachin (Uniwersytet Łódzki)

Kontakt: m.j. wozniak@uni.lodz.pl, adriana.grzelak-krzymianowska@uni.lodz.pl