Rzym a Półwysep Iberyjski. Różnorodność relacji od starożytności po współczesność

27-28 KWIETNIA / 2017
Miejsce:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ

Kopcińskiego 16/18

Organizator:

Katedra Filologii Klasycznej, Katedra Filologii Hiszpańskiej UŁ

Kierownik:

dr Adriana Grzelak-Krzymianowska, dr Maria Judyta Woźniak

Sekretarz:

dr Adriana Grzelak-Krzymianowska, dr Maria Judyta Woźniak

Tematyka:

Historia Półwyspu Iberyjskiego nie zaczęła się wraz z podbojem Rzymian, jednak ich wkroczenie na Półwysep wywarło ogromny wpływ na losy zamieszkujących tam ludów. Od czasów wojen punickich Półwysep był stopniowo podbijany, zmieniał się jego podział administracyjny, ulegała transformacjom jego struktura społeczna i zawiązujące się stosunki gospodarcze i handlowe. Niezwykle istotną rolę pełniły wpływy językowe, kulturowe i religijne. Na Półwyspie kształtowały się dzisiejsze języki romańskie Hiszpanii i Portugalii. Pod wpływem wzorców rzymskich powstawała literatura łacińskojęzyczna. Stąd pochodzili zasłużeni dla Rzymu Seneka i Marcjalis, a także dwaj cesarze, Trajan i Hadrian. Rzymska okupacja wpłynęła na rozwój tutejszego budownictwa, systemu dróg i techniki, o czym wciąż przypominają licznie zachowane pozostałości rzymskich miast i akweduktów. Chociaż Rzymianie zostali ostatecznie wyparci z Półwyspu Iberyjskiego, konsekwencje tych kontaktów okazały się niezwykle trwałe. Elementy kultury starożytnego Rzymu są wciąż żywe nie tylko na Półwyspie, ale również w innych pozostających pod jego wpływem krajach, zaszczepione wraz z nowożytnymi podbojami kolonizacyjnymi. Celem wspólnej refleksji nad tymi zagadnieniami będzie rozpoznanie stanu badań w Polsce oraz możliwość wymiany doświadczeń badawczych z prelegentami zagranicznymi. Mamy też nadzieję, że podczas obrad wyłonią się szczególnie interesujące kwestie badawcze, które w przyszłości staną się przedmiotem badań we wspólnie prowadzonych projektach. http://filhiszp.uni.lodz.pl/

Do udziału w interdyscyplinarnej konferencji zapraszamy literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, historyków, historyków sztuki, archeologów i innych badaczy zainteresowanych tą tematyką.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń referatów, które będą dotyczyły następujących zagadnień związanych z wzajemnymi relacjami mieszkańców starożytnego Rzymu i Półwyspu Iberyjskiego:

1. Historia podbojów Półwyspu przez Rzymian.

2. Relacje polityczne, gospodarcze i handlowe w czasach starożytnych.

3. Wzajemne wpływy językowe.

4. Wzajemne wpływy i inspiracje w literaturze – np. gatunki, poetyka, tematyka, toposy, mity.

5. Recepcja literatury rzymskiej na Półwyspie Iberyjskim oraz w innych krajach hiszpańskojęzycznych i portugalskojęzycznych – naśladownictwo, kontynuacja, modyfikacje wzorców.

6. Inspiracje w sztuce.

7. Pozostałości kultury materialnej z czasów rzymskich na terenie Półwyspu.

8. Migracje ludności w czasach starożytnych i w epokach późniejszych.

9. Transport i turystyka.

10. Wzajemne wpływy w dziedzinie religii.

11. Codzienne zwyczaje Rzymian i ich wpływ na życie mieszkańców Półwyspu.

12. Recepcja i aktualność tradycji starożytnego Rzymu w kulturze nowożytnej Półwyspu Iberyjskiego oraz innych krajów hiszpańskojęzycznych i portugalskojęzycznych.

Języki konferencji: polski, angielski, hiszpański

Kontakt: dr Adriana Grzelak-Krzymianowska
adriana.grzelak-krzymianowska@uni.lodz.pl


dr Maria Judyta Woźniak
m.j.wozniak@uni.lodz.pl