Seminarium pt. Dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni z pracodawcami - jak skutecznie planować i realizować praktyki studenckie?

30-31 MAJA / 2017
Miejsce:

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12

Organizator:

Zakład Sądownictwa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik:

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno

Sekretarz:

mgr Jacek Pakuła (jacekpakula@fpm.edu.pl)

Tematyka:

Jest to kolejne przedsięwzięcie z cyklu pn. Forum Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przypomnieć należy, że na początku kwietnia br. miała miejsce I Ogólnopolska Konferencja Prodziekanów ds. Studenckich, zaś w czerwcu odbędzie się VI edycja największego branżowego wydarzenia nt. pomocy materialnej dla studentów. Problematyka seminarium zyskuje na znaczeniu ze względu na przeobrażenia systemu szkolnictwa wyższego ukierunkowane na jakość kształcenia oraz potrzeby rynku pracy. Chodzi tu nie tylko o rosnące wymagania ze strony pracodawców, ale przede wszystkim na oczekiwania studentów, dla których niezwykle istotny jest praktyczny wymiar kształcenia. Złożony charakter tytułowego zagadnienia sprawa, że seminarium adresowane jest do osób odpowiedzialnych za jakość kształcenia i współpracę z pracodawcami – ze szczególnym uwzględnieniem koordynatorów i opiekunów ds. praktyk studenckich. Niewątpliwie proces współpracy uczelni z pracodawcami generuje konieczność współdziałania wielu podmiotów i z tego powodu zapraszamy do udziału również P.T. prorektorów, prodziekanów, pełnomocników i członków komisji ds. jakości, jak również przedstawicieli biur karier.

http://fpm.edu.pl/pl/projekty/seminarium-pt-dobre-praktyki-w-zakresie-wspolpracy-uczelni-z-pracodawcami---jak-skutecznie-planowac-i-realizowac-praktyki-studenckiea-lodz-30-31-maja-2017-r


Kontakt: pracownia@fpm.edu.pl