Słowo, dźwięk, cisza. Sztuka audialna i radiowa IV

12 MAJA / 2020
Miejsce:

Wydział Filologiczny UŁ

Pomorska 171/173

Organizator:

Katedra Dziennikarstwa i Radioznawcze Koło Naukowe

Kierownik:

dr Natalia Kowalska

Sekretarz:

dr Joanna Bachura-Wojtasik; Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: mgr Eliza Matusiak

Tematyka:

Publiczność i artyści jako dwie wzajemnie dynamizujące się siły. Podczas tej edycji chcielibyśmy otworzyć dyskusję na temat radia w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki radiowej. Artystyczne gatunki radiowe, podcasty słuchowiskowe i eksperymentalne, kreatywne użycie dźwięku i wartościowe zastosowanie ciszy – te i wiele innych aspektów związanych ze sztuką audialną i radiową stanowią bazę naszych badań i rozważań podczas konferencji. Chcemy podjąć zagadnienia związane dźwiękowej sztuki eksperymentalnej – w jej treści i formie, obecności w radiowym eterze oraz internecie. Ponadto, istotnym dla konferencji tematem będą dzieła audialne o charakterze interaktywnym – sposoby ich tworzenia, rola autora oraz udział odbiorcy. Warto rozważyć także ewoluujący stale termin podcastingu w perspektywie genologicznej i dystrybucyjnej, a także – wpływu słuchaczy na powstawanie kolejnych form podcastowych. Dyskusji poddamy również nowe kanały dystrybuowania artystycznych treści dźwiękowych – serwisy streamingowe, inteligentne głośniki. Zagadnienie, które winno zostać poddane analizie to tematy, jakie podejmowane są w polskich i zagranicznych audycjach artystycznych – ich znaczenie zarówno dla społeczeństw, jak i samej sztuki audialnej. Pozostajemy otwarci także na wątki powiązań radia artystycznego z innymi dziedzinami sztuki czy rozrywki – film, literatura, performance, gry komputerowe.

  • Słuchowisko w Polsce i na świecie
  • Narracje radiowe
  • Eksperymentalne formy audialne
  • Sztuka audialna w Internecie i w innych formach zapisu
  • Podcasting
  • Tematy, trendy i tendencje podczas festiwali radiowych
  • Radio w literaturze, filmie i sztukach wizualnych
  • Radio w przyszłości: rozwój, wyzwania, perspektywy
  • Analiza publiczności

Udział w konferencji jest bezpłatny, przyjmujemy zgłoszenia w języku polskim i angielskim. Po konferencji planowana jest publikacja w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego. Formularz zgłoszeniowy (z abstraktem do 250 słów) prosimy wysyłać na adres mailowy: radioznawcy@gmail.com

Ważne daty:

  • Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 marca 2020
  • Informacja o zakwalifikowaniu: do 15 marca 2020
  • Termin nadsyłania artykułów pokonferencyjnych: 30 maja 2020
Link: https://www.facebook.com/events/634021874040342

Kontakt: radioznawcy@gmail.com