Teaching Translation and Interpreting 5

15-16 WRZEśNIA / 2017
Miejsce:

Wydział Filologiczny UŁ

Pomorska 171/173

Organizator:

Zakład Translatoryki, Instytut Anglistyki

Kierownik:

dr Paulina Pietrzak

Sekretarz:

mgr Michał Kornacki

Tematyka:

Celem piątej już międzynarodowej konferencji Teaching Translation and Interpreting jest stworzenie forum do dyskusji, wymiany doświadczeń oraz wyników badań dotyczących przekładu pisemnego i ustnego jako procesu, w którym główną rolę odgrywa tłumacz. Uczestnicy dyskusji panelowych oraz warsztatów tematycznych, najwięcej uwagi poświęcać będą dydaktycznym aspektom przekładu, kompetencjom niezbędnym do rzetelnego wykonywania zawodu tłumacza oraz strategiom i technikom ich rozwijania. http://tti.uni.lodz.pl/

Kontakt: tti.lodz@gmail.com