Terytorialny wymiar polityki regionalnej. Polskie doświadczenia.

02 CZERWCA / 2017
Miejsce:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 r. 39, Łódź.

Rewolucji 1905 nr 39

Organizator:

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 przy współpracy Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Kierownik:

dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska

Sekretarz:

dr Cezary Brzeziński cezary.brzezinski@uni.lodz.pl

Tematyka:

Ostatnia dekada przyniosła istotną reinterpretację sposobów i narzędzi stymulowania rozwoju w wymiarze europejskim, regionalnym i lokalnym, których ucieleśnieniem jest paradygmat terytorialnej polityki rozwoju (ang. place based policy). Nowe podejście terytorialne ma na celu wzmocnienie spójności terytorialnej, większe uwzględnienie zróżnicowanych uwarunkowań rozwoju oraz optymalne wykorzystanie kapitałów terytorialnych w dynamizacji procesów rozwoju. Tworzony nowy model polityki zorientowany jest na dowartościowanie terytorialnego wymiaru i ukierunkowanie interwencji publicznej na optymalne wykorzystanie aktywów terytorialnych.

Celem konferencji jest podsumowanie dorobku naukowego dotyczącego terytorializacji polityki regionalnej w Polsce wraz z oceną działań i narzędzi podejmowanych w praktyce. Konferencja będzie okazją do debaty na temat terytorialnego kontekstu polityki, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz prezentacji dorobku wielu ośrodków naukowych prowadzących badania w tym zakresie.

Główne wątki tematyczne konferencji to:

  • Kapitał terytorialny polskich regionów;
  • Spójność terytorialna w polityce regionalnej;
  • Instytucjonalne uwarunkowania zintegrowanej polityki regionalnej;
  • Specjalizacje regionalne i ich implementacja;
  • Terytorialny wymiar w politykach sektorowych;
  • Polityka miejska w regionach;
  • Zintegrowane plany/programy i projekty rozwoju;
  • Monitoring i ewaluacja terytorialnego wymiaru polityki;
  • Nowe wyzwania i przyszłość polityki regionalnej w Polsce.
Kontakt: (+48 42) 6355275
regionconf@uni.lodz.pl