VI Konferencja Naukowa Logistyka w dobie cyfryzacji

17-18 MAJA / 2018
Miejsce:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

ul. POW 3/5

Organizator:

Studenckie Koło Logistyki i Innowacji LOGIN

Kierownik:

dr Urszula Motowidlak

Sekretarz:

Anita Sieradzka

Tematyka:

Prowadzone dyskusje podczas konferencji służyć będą wymianie poglądów z pogranicza nauki i praktyki. Ideą przewodnią Konferencji Naukowej jest przybliżenie najnowszych trendów pojawiających się w gospodarce światowej w obszarach ściśle związanych z logistyką. Tegoroczna edycja opiewa na tematyce• wyzwania e-commerce

  • wirtualne platformy logistyczne
  • inteligentne systemy transportowe
  • nowoczesne rozwiązania technologiczne
  • narzędzia sztucznej inteligencji
  • automatyczna identyfikacja towarów
  • rola i znaczenie współczesnej gospodarki
  • mobilność w sektorze FMCG
  • informatyczne wspomaganie branży KEP
  • dystrybucja cyfrowa
  • aplikacje mobilne

Wydarzenie to jest punktem zwrotnym, w którym wiedza czysto teoretyczna konfrontowana jest bezpośrednio z realnymi praktykami stosowanymi w czołowych przedsiębiorstwach na rynku. Tradycyjnie podczas konferencji organizowany jest konkurs referatów studenckich.

https://www.facebook.com/events/1577213829042334/

Kontakt: Anita Sieradzka
tel.: 725 482 143
email: anita0211@tlen.pl

Aleksandra Reńda
tel.: 725 872 749
email: rendaaleksandra@gmail.com