W kręgu staropolskiej moralistyki i moralistów

28-30 WRZEśNIA / 2020
Miejsce:

Spała, Stacja Terenowo-Przyrodnicza UŁ

Wojciechowskiego 14

Organizator:

Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych

Kierownik:

dr hab. prof. UŁ Michał Kuran

Sekretarz:

mgr Aleksandra Goszczyńska

Tematyka:

Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego przy udziale Koła Naukowego Literatury i Kultury Staropolskiej zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „W kręgu staropolskiej moralistyki i moralistów”, która kontynuuje cykliczne „Spotkania z Meluzyną” (Pobierowo 2017, Wisła 2018, Pobierowo 2019), organizowane pod patronatem czasopisma „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura”. Konferencja odbędzie się w Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale (woj. łódzkie) w dniach 28-30 września 2020 roku.

W skład komitetu organizacyjnego wchodzą członkowie redakcji pisma: dr hab. Maria Barłowska prof. UŚ (Uniwersytet Śląski) — dr Ewa Cybulska-Bohuszewicz (Instytut Badań Literackich. Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w.) — dr hab. Dariusz Dybek (Uniwersytet Wrocławski) — dr hab. Michał Kuran prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) — dr hab. Witold Wojtowicz prof. IBL PAN (Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie).

Kolejną naszą konferencję poświęcamy następującym kręgom tematycznym:

  • moralistyka religijna i świecka
  • traktaty pedagogiczne i ich oddziaływanie
  • kreowanie wzorców osobowych
  • przekłady pism moralistycznych
  • działalność wychowawcza zakonów
  • moralistyka w staropolskim teatrze
  • formy literackie i ich związek z moralistyką (satyra, epos, kazanie, żywot, komedia, traktat i in.)
  • sylwetki twórcze staropolskich moralistów
  • problematyka edycji utworów o charakterze moralistycznym

Organizatorzy nie wyznaczają sztywnych barier chronologicznych, choć interesuje nas przede wszystkim szeroko pojęta literatura do końca XVIII wieku. Materiał do rozważań mogą stanowić teksty literatury „wysokiej”, jak i „popularnej” czy wręcz związanej z folklorem. Interdyscyplinarność wyraża także zainteresowanie „pogranicznymi” formami literackimi czy paraliterackimi (w naszym dzisiejszym rozumieniu). Czekamy na twórcze i odkrywcze propozycje, podejmujące tematykę konferencji.Zapraszamy zwłaszcza doktorantów, a także „młodych” naukowców tuż po uzyskaniu stopnia doktorskiego. Konferencja ta jest przede wszystkim dla nich. Mile widziane są również propozycje złożone przez studentów, zainteresowanych dawną kulturą i literaturą, uczestników kół naukowych – przyszłych „staropolan”. Wraz z badaczami średniego i starszego pokolenia tworzymy w „Spotkaniach z Meluzyną” miejsce do poszukiwań, prób i wzajemnie inspirujących dyskusji.

Na zgłoszenia tematów wraz ze streszczeniem oczekujemy do 31 maja 2020 roku.

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo dokonywania selekcji wśród nadesłanych propozycji.

Zgłoszenia należy dostarczyć drogą mailową na adres: literatura.dawna@uni.lodz.pl

Opłata konferencyjna wyniesie 350,- zł (doktoranci, studenci) oraz 450,- zł (pracownicy naukowo-dydaktyczni). W jej ramach organizatorzy zapewniają dwa noclegi i wyżywienie. Informacje o przyjęciu referatów, także szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane do końca czerwca 2020 roku.

Kontakt: literatura.dawna@uni.lodz.pl​